جلوگیری از دعوا و درگیری هنگام رانندگی

نکته اول: آرامش خود را حفظ کنید

مهم ترین نکته در پیشگیری از درگیری هنگام رانندگی این است که بتوانید کنترل رفتار خود را داشته باشید و خونسردی خود را حفظ کنید. هر بار که پشت فرمان می نشینید، احتمال ایجاد درگیری و دعوا وجود دارد. بنابر این، بهتر است هر بار که پشت فرمان می نشینید، تصمیم بگیرید که صبور باشید و به محض ایجاد کوچک ترین مشکل، از بوق استفاده نکنید و از حرکاتی که با عصبانیت و خشونت همراه هستند خودداری کنید.

نکته دوم: در خیابان با راننده های دیگر مسابقه ندهید

سعی کنید از مسابقه دادن با خودروهای دیگر خودداری کنید و هنگام رانندگی به دنبال کم کردنِ روی دیگران نباشید! اگر سبک رانندگی دیگران از نظر شما درست نیست، سعی نکنید با رفتارتان آنها را آموزش داده یا گوشمالی دهید.

نکته سوم: در ترافیک بدون ملاحظه وارد مسیر خودروهای دیگر نشوید

اگر در ترافیک هستید، سعی نکنید بدون در نظر گرفتن دیگران خودرویتان را در فضای بین خودروهای دیگر جای دهید. درست است که اگر بخواهید با راهنما و به آرامی خط خود را عوض کنید، ممکن است کمی معطل شوید، اما قطعاً کمی معطلی بهتر از درگیری و دعوا است. البته مسلماً شما نیز دوست ندارید کسی بدون ملاحظه وارد مسیر شما شود.

نکته چهارم: مراقب رفتارتان باشید

خیلی مهم است که در رانندگی تشکر کردن و معذرت خواهی کردن را فراموش نکنیم. اگر با ادب و احترام با دیگران رفتار کنید، آنها نیز بیشتر ملاحظه شما را خواهند کرد. اگر هنگام رانندگی مرتکب خطایی می شوید، با معذرت خواهی کمک می کنید که عصبانیت طرف مقابل فروکش کرده و بدین ترتیب، از درگیری جلوگیری به عمل می آورید.

نکته پنجم: به مکانی امن بروید

اگر با رعایت تمام موارد ذکر شده، باز هم با راننده ای مواجه شدید که قصد درگیری و دعوا با شما را داشت، بهتر است به مکانی امن بروید. در چنین شرایطی بهتر است درب های خودرو را قفل کرده و با حداکثر سرعت مجاز به سمت یکی از کلانتری ها یا مناطق شلوغ بروید (به طور مثال، پمپ بنزین نیز محل مناسبی است).

با موبایل با پلیس تماس بگیرید (توصیه می شود همیشه هنگام رانندگی موبایلتان شارژ کافی داشته باشد). همچنین احتمال دارد بوق مکرر یا ممتد شخصی که تصمیم دارد با شما درگیر شود را از این کار منصرف کند.