نکات رانندگی در سربلایی (خودروهای دنده دستی و اتوماتیک)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

نکات رانندگی در سربلایی (خودروهای دنده دستی و اتوماتیک)

رانندگی در سربالایی با خودرو دنده دستی

• بطور معمول از آنجا که سربالایی های تند باعث وارد آمدن فشار به خودرو می شوند، در این شرایط توصیه می شود همواره از دنده های سنگین تر استفاده کنید. دنده ۱ برای سربالایی های بسیار تند، دنده ۲ برای سربالایی های متعادل تر، دنده ۳ و ۴ برای جاده های سینه کش و رو به بالا.

• اگر مجبور به توقف در سر بالایی شدید، حتما ترمز دستی را بکشید.

• در هنگام حرکت از حالت سکون در سربالایی می توانید از فن نیم کلاچ استفاده کنید. در این حالت دنده را روی شماره ۱ قرار داده و پای خود را مقداری روی کلاچ بالا می آوریم تا خودرو آماده حرکت گردد. سپس پای خود را از پدال ترمز برداشته و سریعا روی پدال گاز می گذاریم. پدال را زیاد فشار نداده و به آرامی شروع به حرکت می کنیم.

• اگر فن نیم کلاچ برای شما سخت است، می توانید از ترمز دستی استفاده کنید. در این حالت بدون اینکه ترمز دستی را رها کنید، ابتدا خودرو را در دنده ۱ قرار داده و سپس به آرامی کلاچ را رها کرده و همزمان گاز بدهید. پس از آن به آرامی ترمز دستی را رها کنید تا خودرو به حرکت بیفتد.

• اگر ترمز دستی شما کار نمی کند و شیب سربالایی که در آن پارک کرده اید بسیار زیاد است، بهتر است پای راست خود را به صورت افقی روی ترمز و گاز قرار داده و سپس در همان حالت پدال گاز را فشار دهید. به آرامی کلاچ را رها کرده و گاز را بیشتر فشار دهید تا خودرو برای حرکت آماده شود. سپس به آرامی پای خود را از روی ترمز کنار زده و پدال گاز را محکمتر فشار دهید تا خودرو به عقب باز نگردد و به مسیر خودش ادامه دهد.

• در هنگام رانندگی در سربالایی ها همواره به درجه آمپر آب توجه داشته باشید. در این شرایط معمولا خودروها زودتر داغ کرده و جوش می آورند.

• قبل از تردد از جاده های سربالایی، حتما از سلامت کلاچ و ترمز های خود اطمینان حاصل کنید.

• در هنگام رانندگی در سربالایی های طولانی، سعی کنید کولر خودرو را روشن نکنید.

رانندگی در سربالایی با خودرو دنده اتومات

در شرایطی که سربالایی تندی را پیش رو دارید و یا در ترافیک هستید، اتومبیل را از حالت اتومات خارج کرده و به حالت دستی ببرید. معمولا برخی از خودروها برای این امر از دنده های ۱ و ۲ دستی استفاده کرده و برخی نیز با علائمی مثل + و – دنده ها را به صورت دستی تغییر می دهند که خودرو را در یک دنده نگاه می دارند.

• اگر خودروی شما از نوع پیشرفته و جدید باشد، به طور اتوماتیک سربالایی را تشخیص داده و نیازی به قرار دادن دنده در حالت دستی نخواهد بود.

• اگر مجبور به توقف در سربالایی شدید، خودرو را در حالت Auto Hold قرار دهید تا در هنگام حرکت به عقب برنگردید.

• در خودروهای قدیمی تر و فاقد ترمزهای الکتریکی و اتوماتیک، اگر مجبور به توقف در سربالایی شدید نیاز است که همزمان پای راست خود را روی پدال گاز فشار داده و پای چپ خود را از روی ترمز بردارید تا خودرو به آرامی شروع به حرکت نماید.

• در هنگام رانندگی در سربالایی ها همواره به درجه آمپر آب توجه داشته باشید. در این شرایط معمولا خودروها زودتر داغ کرده و جوش می آورند.

• قبل از تردد از جاده های سربالایی، حتما از سلامت ترمز های خود اطمینان حاصل کنید.

•در هنگام رانندگی در سربالایی های طولانی، سعی کنید کولر خودرو را روشن نکنید.

.
منابع:

.https://ostadkar.ir
.https://farmooon.com

نکات رانندگی در سربلایی (خودروهای دنده دستی و اتوماتیک)
top