سبقت گرفتن در رانندگی (راهنما)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

سبقت گرفتن در رانندگی (راهنما)

ممکن است حرکت کردن پشت ماشینی که آرام حرکت می‌کند خسته‌کننده باشد و شما بخواهید از او سبقت بگیرید ، اما باید حواستان باشد که این کار را مخصوصاً در جاده‌های دوطرفه باید بااحتیاط کامل انجام دهید ، زیرا این‌گونه تصادفات اصولاً شدید هستند .

نکات مهم

۱ – اگر برای خروج از بزرگراه و اتوبان مجبور بودید چندین لاین را پشت سر هم و سریع رد کنید ، این کار را انجام ندهید ، زیرا احتمالاً آخرین خروجی زندگی‌تان خواهد بود .

۲ – در تقاطع‌ها سبقت نگیرید ، این تقاطع‌ می‌تواند شامل چهارراه ، محل عبور قطار و ورودی مراکز خرید باشد .

۳ – برای سبقت گرفتن از سرعت مجاز تجاوز نکنید .

۴ – اگر در هنگام سبقت گرفتن شک داشتید ، سبقت نگیرید .

۵ – اگر در شب رانندگی می‌کنید و نور جاده‌ کافی نیست ، سبقت نگیرید !!! زیرا ممکن است ماشینی که از جلو می‌آید چراغش را خاموش کرده باشد .

۱ – درصورتی‌که شیئی مانند : ماشین ، تپه ، پیچ ، سربالایی و غیره دید شمارا کم کرده است ، سبقت نگیرید .

۲ – حواستان به آب‌وهوا ، مخصوصاً باد باشد ، زیرا می‌تواند سبقت گرفتن را سخت کند .

۳ – در هنگام سبقت گرفتن از موتور و دوچرخه حواستان باشد که از همان لاینی که آن‌ها هستند سبقت نگیرید ، حتی اگر آن لاین خیلی گشاد و بزرگ بود .

۴ – همیشه مراقب حرکات غیرمنتظره رانندگان نامتعارف باشید .

۵ – اگر می‌خواهید از راننده غیرمنطقی‌ای سبقت بگیرید و او نمی‌گذارد . اعصاب خودتان را خورد نکنید و از او فاصله بگیرید .

این جمله را در ذهن خود داشته باشید : طوری رانندگی نکنید که انگاری جاده مال شماست ، طوری رانندگی کنید که شما فقط مالک ماشین خود هستید .

.
منابع:
.https://koorook.com

سبقت گرفتن در رانندگی (راهنما)
top