نکات مهم در هنگام سوختگیری خودرو

 • شرح مطلب
 • سایر مطالب

نکات مهم در هنگام سوختگیری خودرو

رعایت مهم ترین موارد در سوختگیری خودرو

 •  ابتدا جهتی که می خواهید در آن سوختگیری کنید را در نظر داشته باشید تا در جایگاه گیج و مبهوت نمانید و دچار سردر گمی نشوید.
 •  اگر با دنده دستی ماشین را می رانید دنده را در حالت خلاص و اگر اتوماتیک است دنده را روی حالت p قرار دهید.
 •  همیشه ترمز دستی را بکشید.
 •  ماشین را خاموش کرده و از خاموش بودن چراغها اطمینان حاصل کنید.

نحوه سوختگیری در پمپ بنزین

 •  با سیگار روشن وارد جایگاه نشوید و حتی در جایگاه از روشن کردن سیگار خودداری کنید.
 •  هنگامی که با موبایل در حال مکالمه هستید به هیچ عنوان وارد جایگاه نشوید.
 •  قبل ازخروج دستتان را به قسمتی از بدنه ی فلزی بزنید تا بار الکتریکی که در بدن شما وجود دارد از بدنتان خارج گردد.
 •  سوئیچ ماشین را هنگام پیاده شدن از ماشین بردارید.
 •  هنگام باز کردن باک ماشین ،قسمت پیچی را به سمت عقربه های ساعت بگردانید تا خارج شود.
 •  پیش از سوختگیری اطمینان داشته باشید که کیف پول همراهتان است بسیاری مواقع پیش آمده که شخص بعد از پر کردن باک متوجه شده پول همراهش نیست بنابراین نداشتن پول در سوختگیری ممکن است عواقب ناخوشایدی داشته باشد.
 •  اگر هر روز یا هر هفته یا هر ماه در مسیر خاص و مشخصی رانندگی می کنید حتما آمار جایگاههای سوخت اطراف را داشته باشید تا درصورت لزوم به راحتی بتوانید خود را به جایگاه برسانید.
 •  در روزهای شلوغ مخصوصا روزهای عید قبل از اقدام به حرکت باک را پر کنید تا با خیال راحت راهی جاده گردید و زمان بیشتری را برای پر کردن بنزین از دست ندهید.
 •  برای پرکردن باک لازم نیست که حتما چراغ هشندار دهنده ی سوخت ماشین روشن شود پس قبل از خالی شدن آن را پرکنید وقتی که باک خالی است رسوبات بیشتری توسط پمپ بنزین جذب می شود و این کار هم به ماشین شما صدمه میزند.

نکات ایمنی هنگام سوختگیری

 •  قبل از سوختگیری ماشین را خاموش نمایید.
 •  هنگام دادن پول بنزین مطمئن باشید که در ماشین قفل است.
 •  در کنار نازل بنزین از موبایل استفاده نکنید.
 •  در هنگام مواجه شدن با هرنوع حادثه ای در پمپ بنزین به آتش نشانی و پلیس خبر دهید.

.
منابع:
.https://namnak.com

نکات مهم در هنگام سوختگیری خودرو