فلوت کردن بنزین در کاربراتور موتورسیکلت

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

فلوت کردن بنزین در کاربراتور موتورسیکلتکاربراتور به دلایل زیر فلوت می کند

فلوت کردن در اغلب موارد مربوط به شناور کاربراتور است که وقتی بالا نیاید و سوخت‌رسانی را قطع نکند، پیشرانه فلوت می‌کند. دلیل تخلیه بنزین هم این است که فشار بنزین پشت سوپاپ قطع کن زیاده می‌شود و شناور توانایی قطع کردن سوخت را ندارد.

عمده دلایل فلوت کردن می‌تواند ناشی از خراب شدن شناور باشد. در صورت بروز این مشکل می توان با پیاده کردن سوزن کاربراتور و تمیز کردن محفظه آن تا حدود بسیار زیادی این مشکل را حل کرد.

همچنین کثیف بودن صافی بنزین نیز می تواند از دیگر علت های فلوت کردن کاربراتور باشد که در صورت تشخیص این مشکل هم می توانید با خریداری صافی بنزین و تعویض آن، مشکل را هم به سرعت حل کنید.

در غیر این صورت ممکن است واشر سوپاپ قطع کن کاربراتور خراب شده و در فشار بالا کارایی مناسب را ارائه ندهد. هم‌چنین ممکن است ورودی بنزین کاربراتور کثیف شده و جرم‌ گرفته شده باشد و به همین منظور از قطع شدن بنزین جلوگیری می‌کند که با باز کردن کاربراتور و تمیز کردن آن با گازوئیل یا بنزین مشکل برطرف می‌شود.

در ضمن با توجه به کیفیت بنزین عرضه شده در کشور، بی راه نیست که هر ۶ ماه یک بار صافی بنزین تعویض شود. این می تواند در سلامت کاربراتور و سرعت موتورسیکلت شما تاثیر بسزایی داشته باشد.

.
منابع:

.https://honarfardi.com
.https://khodrojo.ir

فلوت کردن بنزین در کاربراتور موتورسیکلت
top