تنظیم نبودن باد لاستیک چه صدماتی به ماشین می زند؟

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
تنظیم نبودن باد لاستیک چه صدماتی به ماشین می زند؟

تنظیم باد لاستیک خودرو یکی از نکات مهم در کاربری و نگهداری خودرو است. اگر چه بسیاری از رانندگان و تعمیرکاران تا حدودی به این مسئله توجه می کنند اما بسیاری از افراد این نکته را فراموش کرده و آن را مهم نمی دانند.

معایب پر باد بودن یا کم بودن بودن لاستیک خودرو را در ادامه می خوانید.

* اگر فشار باد خيلي زياد باشد، معايب زير ظاهر مي‌شود:

1 . باريک شدن سطح تماس لاستيک و جاده، کاهش قابليت‌هاي لاستيک و پايداري آن

2. سلب آرامش و راحتي در رانندگي

3. ساييده شدن بيش از حد قسمت مياني

4. از بين رفتن قابليت جذب نيرو‌هاي وارده از جاده به لايه‌هاي مياني لاستيک و افزايش آسيب‌پذيري آنها

5. تمايل زياد به جدا شدن لايه‌هاي لاستيکي در زمان گرم شدن لاستيک، به دليل تجمع نيروها در مرکز آج‌ها

*اگر فشار باد کم باشد، معايب زير ظاهر مي‌شود:

1. زياد شدن مصرف سوخت به دليل افزايش سطح تماس لاستيک با جاده

2. سفت شدن يا انحراف فرمان به يک سمت در هنگام کم ‌باد بودن چرخ‌هاي جلو

3. ساييده شدن سريع‌تر و بيشتر قسمت بيروني آج‌ها

4. بروز خطر جدي با بالا رفتن بيش از اندازه دماي لاستيک در زمان حرکت به دليل تغيير شکل زياد در ناحيه تماس لاستيک با جاده و افزايش احتمال جداشدن لايه‌ها.
.
منابع:
.https://www.finds.ir

تنظیم نبودن باد لاستیک چه صدماتی به ماشین می زند؟
top