معرفی توکریوم یا مریم نخودی (نگهداری + پرورش)

معرفی توکریوم یا مریم نخودی (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
معرفی توکریوم یا مریم نخودی (نگهداری + پرورش)

 

 گیاهی چندساله و همیشه‌سبز با برگ‌های سبز تیره است و فرش سبزی را حتی در شرایطی که خاک فقیر و آب ناکافی باشد ایجاد می‌کند. دارای مقدار زیادی ساقه بوده که گسترش یافته و شاخه‌های رو به بالا به طول 30 سانتی‌متر روی آن‌ها تشکیل می‌شود. برگ‌ها تخم‌مرغی و به طول حدود 5/2 سانتی‌متر با حاشیه دندانه‌دار است. رقم ‘Prostratum’ بیشتر به صورت عرضی رشد کرده و ارتفاع آن فقط به 10 تا 15 سانتی‌متر می‌رسد.

در تابستان سنبله‌های تنکی از گل‌های کوچک به رنگ سفید یا ارغوانی متمایل به صورتی در انتهای ساقه‌ها ظاهر می‌شود.

نیازها: توکریوم مقاوم تا نیمه مقاوم به سرما است. در مورد کیفیت خاک زیاد حساس نیست اما رطوبت خیلی زیاد برای آن مطلوب است. گیاهان در خاک با زهکشی خوب که بصورت کم تا زیاد آبیاری می‌شود رشد می‌کنند. در خاک‌های سنگین باید خاک‌های سنگین باید کمتر آبیاری شود. در محل‌ آفتابی یا سایه آفتاب رشد می‌کند. برای ایجاد پوشش مناسب گیاهان باید با فاصله 45 تا 60 سانتی‌متر کشت شوند. زمانی که گیاهان بصورت پخش و نامرتب  درآیند باید سرزنی شوند تا شاخه‌های جدید در پایین گیاه تشکیل شود.

افزایش: از طریق کاشت بذر، تقسیم بوته و یا ریشه‌دار کردن قلمه قابل افزایش است.

توکریوم

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

معرفی توکریوم یا مریم نخودی (نگهداری + پرورش)
top