توت فرنگی هندی (نگهداری + پرورش)

توت فرنگی هندی (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
توت فرنگی هندی (نگهداری + پرورش)

گیاهی دائمی و همیشه‌سبز بومی جنوب و شرق آسیا است. در اولین نگاه این گیاه پوششی به نظر توت‌فرنگی می‌رسد. چون برگ‌ها شبیه توت‌فرنگی، گیاه با روندک روی زمین گسترش می‌یابد و میوه‌های قرمز رنگ به طوول 2/1 سانتی‌متر تولید می‌کند. اما چندین ویژگی آن را از توت‌فرنگی متمایز می‌کند. گل‌های پنج گلبرگی و منفرد به قطر 2/1 سانتی‌متر در بهار و تابستان به رنگ زرد (نه سفید)، روی آن ظاهر می‌شود. میوه که به تقریب بدون عطر هستند و نیز هم گل و هم میوه بالای برگ‌ها قرار دارند (در حالیکه در توت‌فرنگی میان و یا در برگ‌ها قرار دارند). توده برگ‌ها در سایه تا ارتفاع 15 سانتی‌متر می‌رسند ولی در محل آفتابی کوتاه‌تر می‌باشند.

نیازها: رشد سریع دارد و می‌تواند بصورت مهاجم درآید اما به راحتی قابل کنترل است. برای بهبود ظاهر گیاه هر سال در اوایل بهار باید سرزنی شود. مقاوم به سرما بوده، در محل آفتاب تا سایه رشد کرده، نیاز به آبیاری متوسط دارد. از نظر خاک حساسیت خاصی ندارد، گرچه خاک با مواد آلی فراوان را ترجیح می‌دهد. باید با فاصله 30 تا 45 سانتی‌متر کشت شود.

افزایش: از طریق کاشت بذر در بهار یا پاییز، و یا جدا کردن گیاهچه‌ها به تقریب در تمام طول سال قابل افزایش است.

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

توت فرنگی هندی (نگهداری + پرورش)
top