توت فرنگی زینتی (نگهداری + پرورش)

توت فرنگی زینتی (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
توت فرنگی زینتی (نگهداری + پرورش)

گیاهی چندساله و همیشه‌سبز بومی آمریکای جنوبی و شمالی است که در این نواحی در آفتاب کامل رشد می‌کند. همچنین می‌تواند در نواحی گرم‌تر و خشک‌تر رشد کند اما در این مناطق نیاز به سایه نسبی و آبیاری منظم دارد. از اجداد توت‌فرنگی تجاری بوده و دارای برگ‌های سبز تیره و براق با سه برگچه دندانه‌دار، مشابه توت‌فرنگی تجاری است.

    گل‌های سفید رنگ آن به قطر 5/2 سانتی‌متر در بهار تولید شده و گاهی به میوه‌های کوچک قرمز رنگ تبدیل می‌شوند که خوراکی بوده ولی عطر کمتری دارند. در زمستان برگ‌ها تا حدودی قرمز می‌شوند. گیاهان تا ارتفاع 15 تا 30 سانتی‌متر رشد کرده و از طریق دستک‌ها به سرعت گسترش می‌یابند.

نیازها: به سرما مقاوم بوده، در نور کامل تا سایه-آفتاب و در خاک‌های خنثی تا قلیایی رشد می‌کند. هرساله در اوایل بهار، قبل از شروع رشد گیاهان سرزنی کنید تا گیاهان نوسازی شده و از تجمع ساقه‌ها جلوگیری شود. در بهار، برای اطمینان از رشد قوی و شاداب آن‌ها را کوددهی کنید. در صورتی که برگ‌ها در اواخر تابستان زرد شوند برای برگشتن به رنگ سبز عادی سولفات آهن به آن بدهید.

افزایش: از طریق جدا کردن و انتقال گیاهچه‌های اطراف گیاه مادری قابل افزایش است.

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

توت فرنگی زینتی (نگهداری + پرورش)
top