گلکوما (نگهداری + پرورش)

گلکوما (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
گلکوما (نگهداری + پرورش)

 

بومی اروپا و گیاهی چندساله، همیشه‌سبز یا نیمه‌همیشه‌سبز دستک‌دار است. دارای ساقه‌های خزنده است که روی آن‌ها برگ‌های کلیوی شکل متقابل به قطر حدود 3 سانتی‌متر با پایین قلبی شکل به رنگ سبز کم‌رنگ که در اطراف حاشیه‌ کنگره‌ای آن به رنگ سفید خالص می‌باشد، تشکیل می‌شود. ساقه‌های خزنده در محل تماس با زمین‌ ریشه‌دار می‌شوند. گل‌های کوچک آبی رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شود که اهمیت زیادی ندارد. این گیاه به عنوان گیاه پوششی و نیز برای سبدهای آویزان کاربرد دارد.

گلدهی: گل‌های کوچک آن در تابستان ظاهر می‌شود که از نظر زینتی ارزشی ندارد.

نیازها: به سرما مقاوم بوده و در خاک‌های به نسبت حاصلخیز و مرطوب اما با زهکشی خوب در محل آفتابی با سایه نسبی رشد می‌کند. در اصفهان، سرمای زمستان باعث از بین رفتن اندام هوایی می‌شود اما دوباره در بهار رشد خود را از سر می‌گیرد.

افزایش: از طریق تقسیم بوته در بهار یا پاییز و یا ریشه‌دار کردن قلمه در بهار قابل افزایش است.

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

گلکوما (نگهداری + پرورش)
top