پیچ گلیسین (نگهداری + پرورش)

پیچ گلیسین (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
پیچ گلیسین (نگهداری + پرورش)

دارای حدود ۶ گونه گیاهی پیچنده، بومی آسیای شرقی و آمریکای شمالی است. زیباترین گیاه در بین بالا رونده ها است. خوشه ها آویزان و طویل، گل بسته به گونه و واریته به رنگ سفید، صورتی، آبی، یاسی میباشد و در اواخر بهار و یا اوایل تابستان (بسته به دمای هوا ولی درکرج و تهران از اسفند گل دارد) همزمان یا پیش از باز شدن برگها روی گیاه ظاهر می شوند. برگ های شانه ای آن نیز جذاب بوده و در پاییز به زرد طلایی تغییر رنگ می دهند که به زیبایی آن می افزاید. ساقه های آن زمانی که به دور یک درخت به عنوان تکیه گاه می پیچند به مرور زمان قوی شده و گاهی مانع از رشد آن درخت میگردد و تنه آن را از شکل عادی خارج میکند.دوگونه ی مهم به شرح زیر است:

Wisteria floribunda(گلایسین ژاپنی):

بومی ژاپن و گیاهی بالارونده به طول ۴ متر یا بیشتر با برگهای شانه ای با ۱۴-۱۹ برگچه و گل های معطر به رنگ آبی متمایل به بنفش و ارغوانی متمایل به آبی است.گلها در خوشه هایی به طول ۱۳-۲۵ سانتی متر همزمان با برگها در بهار ظاهر شده و خوشه از پایین به سمت نوک آن باز می شوند.ساقه های گیاه در جهت عقربه های ساعت به دور تکیه گاه میپیچند.

پیچ گلیسین ژاپنی

پیچ گلیسین ژاپنی

Wisteria sinensis(گلاسین چینی):

بومی چین است و شاید رایج ترین گلایسین باشد ویکی از بهترین گیاهان بالارونده است که طول آن به ۱۸-۳۰ متر می رسدوبرگها دارای ۹-۱۳ برگچه بیضوی تا بیضوی متمایل به مستطیلی است.گلهای یاسی تیره یا ارغوانی روشن و معطر به طول ۲.۵ سانتی متر،پیش از ظهور برگها در بهار ظاهر میشود این گلها در خوشه هایی به طول ۲۰-۳۰ سانتی متر یا بیشتر تشکیل و به طور همزمان باز میشوند و در نهایت به تشکیل غلاف بذر نرم و مخملی می انجامد ساقه ها در خلاف جهت عقربه  ساعت به دور قیم میپیچند.برخلاف گونه ژاپنی اغلب در تابستان جست کوچکی از گلها را تشکیل میدهد.

پیچ گلیسین چینی

پیچ گلیسین چینی

نیازها: در نور کامل تا سایه-آفتاب رشد میکند در بیشتر خاکهای زراعی قادر به رشد است به علت پر رشد بودن نیاز به هرس دارد و هرس باعث تشدید رشد در فصل بعد میشود.

افزایش:از طریق کاشت بذر،خوابانیدن و پیوند قابل افزایش است از آنجا که تا زمان ظهور گل ها مدتی  زمان میبرد و ممکن است در گیاهان حاصل از بذر رنگ مورد نظر حاصل نشود،بهتر است با پیوند افزایش یابد.

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

پیچ گلیسین (نگهداری + پرورش)
top