شیرخشت (نگهداری + پرورش)

شیرخشت (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
شیرخشت (نگهداری + پرورش)

 

شیرخشت را به خاطر حبه های سرخ درخشانش می کارند.

شیرخشت انواع مختلف دارد: از C.horizontalis که در حد پوشش سطح زمین است، تا C.lacteus (به ارتفاع ۳ تا ۴ متر) و درخت گونه ی C.pannosus . انواع شیرخشت ها در بهار گلهای کوچکی می دهند و همه ی آنها به خاطر خوشه های زیبای میوه های سرخِ آلبالوییِ آن، که از پاییز تا زمستان بر بوته می درخشند، پرورش داده می شوند. این بوته ها، بسته به نوع و اقلیم، ۵ تا ۱۰ سال طول می کشد تا به بلوغ برسند و همه ی انواع آن پُردوام و پُرعمراند و از ابتدای زندگی گل می دهند.این درختچه های سخت،بسیار مفید و خوب هستند،اما اگر نزدیک فضای باز زندگی می کنید به پرورش آن اقدام نکنید،زیرا میوه ها باعث جلب پرندگان می شوند،که بذر آن را به هرجا نیز می پراکنند و مدتی بعد گیاهِ شیرخشت همه جا را فرا می گیرد.

نیازها:

اقلیم:به انواع اقلیم ها،جز نواحیِ بسیار گرم،تحمل نشان می دهد،ولی بهترین رشد را در آب و هوای خنک و مرطوب دارد.

میزان نورو دما:وجود آفتاب کامل بهترین وضعیت است.بخشی از روز،سایه را تحمل می کند،اما از تراکم گیاه کاسته می شود.

خاک:خاک های فقیر را تحمل می کند،اما بهترین وضعیت را در خاک های خوبی خواهد داشت که مقداری مواد آلی به آن افزوده باشند.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:گونه ای راست شیرخشت به سهولت از طریق بذر تکثیر می شوند،اما نژادهای نامبرده را از طریق کاشت قلمه های نیمه خَشَبی که در ماههای پاییز گرفته می شوند تکثیر کنید.

آبیاری:بوته های نوکشته آبیاری منظم می طلبند اما بوته های جااُفتاده مدتی طولانی بی آبی را تحمل می کنند.در ماههای تابستان با آبیاری عمیقِ  گهگاهی بوته ها را شاداب نگاه دارید.

کوددهی:کود چندان لازم نیست،اما دادن مواد غذاییِ چندمنظوره به زمین در اوایل بهار نشو و نمای بهتر را موجب خواهد شد.اگر گونه های ریز برگ،مثل C.conspicuus،برای ایجاد دیواره ی پُرپُشت دارید،خاک را منظماً تقویت کنید.زیرا ریشه های نباتات مجاور هم برای کسب غذا در رقابت اند.

مشکلات:هیچ گونه آفت یا بیماری خاصی ندارد.

گل دهی:

فصل:از اواسط تا اواخر بهار گلهای خیلی کوچک و اغلب سفید و صورتی تولید می کند.در اوایل پاییز تا اواسط زمستان همه ی میوه های آلبالو مانندِ بسیاری از گونه ها رنگ دار می شوند.

هرس(پیرایش):

به طور کلی:بهترین زمان پیرایش اواخر زمستان است.می توان درسایر ماهها نیز آن را هرس کرد،اما در این صورت گلهای کمتر و،در نتیجه،میوه های کمتری در بهار آینده خواهید داشت.

 

گونه ی C.horizontalis:

شیرخشت

 

گونه ی  C.lacteus:

شیرخشت (نگهداری + پرورش)

شیرخشت

گونه ی  C.pannosus:

شیرخشت

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

شیرخشت (نگهداری + پرورش)
top