سنا یا کاسیا (نگهداری + پرورش)

سنا یا کاسیا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
سنا یا کاسیا (نگهداری + پرورش)

 

گلهای زرد با روح کاسیای دو کپسوله، در پاییز نشاط خاصی به باغ می بخشد. این گلها بذر گیاه را در نیام هایی مانند غلاف لوبیا تولید می کند.

یک بوته ی پُر و پیمان و جالب کاسیای دو کپسوله در سراسر سال جالب و جذاب است. این گیاه سریعاً رشد می کند ولی عمرش کوتاه است.

کاسیاها گروه بزرگی از نباتات اند با گلهای عمدتاً به رنگ زردِ درخشان، هر چند که بعضی از گونه های گرمسیری آن گلهای صورتی دارند. کاسیا در اوایل عمر به گل می نشیند، اما زمان بالغ شدن و طول عمر آن، بسته به نوع، متفاوت است. کاسیای آرتِمیسی S.artemisioides، که بومیِ استرالیا است، تا ارتفاع ۵/۱ متر رشد می کند و برای کاشت در باغهای مناطق داغ و خشک بسیار مناسب است. این کاسیا برگهای قسمت قسمتِ نقره ای ظریف و زیبا و گلهای زرد دارد.نژاد دو تخمدانه (C.bicapsularis) تا ارتفاع ۳ تا ۴ متر قد می کشد و در پاییز تولید گلهای زرد درخشان تماشایی می کند. تعداد زیادی غلاف بذر شبیه لوبیا تولید می کند. بذر غلاف ها به سهولت سبز می شوند و نشو و نما می کنند. گونه ی فیستولا (C.fistula)، این درخت پُرجلای زرین، فقط برای مناطق گرمسیر مناسب است. رشته های زنجیریِ بلندِ گلهای زردِ شفافِ این نوع کاسیا در تابستان تا اواسط پاییز به باغ جلوه می بخشد. سایر کاسیاهای درختی نیز، با گلهای درخشان خود، هنگامه ای در بوستان شما برپا می کنند.

نیازها:

اقلیم: کاسیای S.artemisioides به خوبی به اقلیم یخبندان تحمل نشان می دهد،اما سایر گونه ها هوای گرم را ترجیح می دهند و در هوای خیلی سرد زنده نمی مانند.

میزان نور و دما: تمام کاسیاها در آفتاب کامل بهترین رشد را دارند.

خاک: کاسیاها به خاک کاملاً زهکشی شده و تهویه ی خوب نیاز دارند.گونه ی فیستولا در خاکی که مدتی پیش از زمان کاشت با مواد آلی پوسیده تقویت شده باشد بهترین وضعیت نشو و نما و تولید گل را خواهد داشت.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:بذر کاشته شده در بهار به سهولت می روید.برای کاشت بذر لازم است بذر را حداقل یک شب در آب گرم بخوابانید تا پوسته ی سخت روی آن نرم و آماده ی جوانه زدن گردد.

آبیاری:گونه ی آرتِمیسی خشکی و خشکسالی را تحمل می کند،ولی بوته های تازه کشت شده به آبیاری منظم نیاز دارند.گونه ی فیستولا رطوبت تابستانیِ فراوان می طلبد،اما در زمستان دوست دارد در جای خشک نگهداری شود.

کوددهی:تمام کاسیاها به تغذیه ی اضافی،ترجیحاً در اوایل بهار،خوب پاسخ می دهند.هر نوع غذای کامل گیاهی را نیز می توان به کاربرد.گونه ی آرتِمیسی،فقط به تغذیه ی مختصر نیاز دارد.

مشکلات:کاسیاها از لحاظ آفت و بیماری مشکل خاصی ندارند.

گل دهی:

فصل:گونه ی آرتمیسی از اواخر زمستان تا اوایل تابستان گل آذین است.گونه ی دو کپسوله در پاییز و گونه ی فیستولا در سراسر ماههای تابستان تا اوایل پاییز گل می دهد.

هرس(پیرایش):

به طور کلی:شکل دهی تنها پیرایش لازمی است که باید بر روی کاسیاها انجام داد.گونه ی دوکپسوله را بلافاصله بعد از خاتمه ی گل دهی از سرشاخه های کهنه بپیرایید تا از تشکیل نیام های بذر بر آنها جلوگیری کنید.

درخت کاسیا

درخت کاسیا

گونه ی آرتمیسی

سنا

سنا

گونه ی فیستولا

سنا

گونه  ی bicapsularis

سنا

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

سنا یا کاسیا (نگهداری + پرورش)
top