زالزالک (نگهداری + پرورش)

زالزالک (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
زالزالک (نگهداری + پرورش)

شکوفه های فراوان و معطر و سفید هوثورن در بهار،سرانجام در پاییز و زمستان به صورت میوه های خوشه ای قرمز یا آلبالو مانند درخشان ظاهر می شوند.

بوته های هوثورن مخصوص پرچین های سنتی انگلیسی هستند،اما در هر ناحیه ی خنک و مرطوبی می رویند. بوته های هوثورن غالباً برای ایجاد حریم و حایل پرورش داده می شوند و انواع کوتاه و بعضاً بلند دارند. بزگ این گیاه پار پهنک دارِ پنجه ای شکل و خزان کننده است. توده گلهای سفید ایجاد شده در فصل بهار تدریجاً به خوشه های میوه های سرخِ آلبالوییِ درخشان تبدیل می گردند و تا بعد از ریزش برگها هم بر شاخساران باقی می مانند. ساقه های هوثورن پُر از خار است. این امر، استفاده از آن را برای ایجاد گیاه پرده و حایلِ باغ ها در آمریکا و انگلستان مطلوب می سازد. ارتفاع آنها بین ۴ تا ۷ متر متغیر است، اما غالباً آنها را به عمد در ارتفاع ۳ الی ۴ متر نگه می دارند. تقریباً ۳ سال طول می کشد تا به گل دهی برسد و در سن ۵ تا ۱۰ سالگی بالغ می شود.

نیازها:

اقلیم:برای مناطق حارّه مناسب نیست.در مناطق خنک تر و مرطوبی که رنگهای پاییزش روشن باشد و در اقلیم های گرم بهترین نشو و نما را دارد.

میزان نور و دما:آفتاب کامل می طلبد و باد را خوب تحمل می کند.

خاک:اگرچه همه ی هوثورن ها خاک های عمیق و با زهکشی خوب را ترجیح می دهند،اما در خاک های مختلف نشو و نما می کنند.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:گونه های زیادی را از طریق کشتِ بذرِ برگرفته از میوه های سالم آنها تکثیر می کنند،اما این بذر به چندین ماه سرمای زیرِ ۴ درجه ی سانتی گراد نیاز دارد تا خوابش بشکند و آماده ی روییدن شود.گونه های مشهور هوثورن با پیوند لوله ای یا شکمی تکثیر می شوند.

آبیاری:آبیاریِ منظمِ درختچه ی نورُسته،گیاه خوبی از آن به وجود می آورد،اما بوته ی جااُفتاده ی هوثورن بیش از دیگر گیاهانِ مناطقِ خنک به دوره های خشکی تحمل نشان می دهد.

کوددهی:در اواخر زمستان یا اوایل بهار به زمینِ آنها موادِ غذاییِ کامل بدهید،اما این گیاه بدون دریافت هرگونه ماده ی غذایی کمکی هم می توانند به زندگی ادامه دهند.

مشکلات:از لحاظ آفت و بیماری مشکل خاصی ندارد.

گل دهی:

فصل:در بهار گلهای زیادی تولید می کند طوری که همه ی بوته ها،از شکوفه های فراوان،کاملاً سفید پوش به نظر
می رسند.

میوه:میوه های سرخ و درخشان هوثورن در پاییز و زمستان بر بوته ها خود نمایی می کنند.

هرس(پیرایش):

به طور کلی:اگر از این گیاه برای ایجاد حریم و حایل استفاده می کنید باید بوته ها را پس از گلدهی هرس کنید،هر چند که موجب کاهش نمایش دل انگیز میوه های درخشان آن در آینده خواهد شد.هنگام هرس،شاخه های لاغر و درهم رفته را هم از مرکز بوته ها می توان قطع کرد،اما هنگام هرس از دستکش و آستین محافظ استفاده کنید تا خارهای هوثورن به شما آزار نرسانند.

زالزالک

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

زالزالک (نگهداری + پرورش)
top