افوربیا (نگهداری + پرورش)

افوربیا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
افوربیا (نگهداری + پرورش)

 

گلهای کوچک اوفوربیا همان مراکز زرد رنگِ کوچک است در میان ِ گلبرگ های سبزِ لیمویی که در واقع کاسبرگ های گل اند.

رنگی نامتعارف برای حصار خانه ی روستایی-رنگ سبز لیمویی تر و تازه ی اوفوربیا، که فرفیون (=فُربیون=ماذَریون) نیز نامیده می شود، جالب است.

اوفوربیا به خاطر تشخص رنگ در باغ ارزش زیادی دارد.برگواره های سبز کم رنگ و گلهای لیموییِ آن زمینه ی درخشانی فراهم می آورد برای به نمایش گذاشتن سایرِ رنگهای باغ. اوفوربیا در شرایط مناسب تا ۱۰ سال یا بیشتر عمر می کند و بعد از۲ تا ۳سال به بلوغ می رسد. تقریباً تا ارتفاع ۱ متر و عرض همین مقدار رشد می کند.اگر مخلوط با دیگر بوته های زینتی کاشته شود یا در زمینه ی گلهای یکساله یا گیاهان همیشه سبز کشت شود منظره ی خوبی خواهد داشت.شیره ی نباتی اش بسیار سوزاننده است.هرگاه شاخه های آن را قطع می کنید مواظب باشید که شیره ی آن روی دست و صورتتان نریزد.

نیازها:

اقلیم:گیاهی است با مبدأ مدیترانه ای.با همه ی اقلیم ها،جز نواحی خیلی خیلی سرد،سازگار است.

میزان نور و دما:برای نتیجه دهی بهتر،به آفتاب کامل محتاج است.

خاک:اغلب بوته ها در خاکهای فقیر،تا ئقتی که زهکشی خوبی داشته باشند،تحمل نشان می دهند،اما خاک های تقویت شده با مواد آلی رشد بهتر و بنیه ی قوی تر گیاه را فراهم می آورد.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:اوفوربیا خود با ریختن بذر خود تکثیر می شود،اما در زمانی که بوته ها هنوز خیلی کوچک اند،باید آنها را نشا کرد.استفاده از قلمه های نُک شاخه های راست و استوار در اواخر تابستان یا اوایل پاییز نیز مرسوم است.

آبیاری:اوفوربیاهای جااُفتاده،به خشکی بسیار مقاوم اند.آبیاری سنگین آنها در ماههای گرم،هر دو هفته یکبار،نشو ونمای طبیعی گیاه را تضمین خواهد کرد.

کوددهی:کوددهی چندان ضروری نیست،اما مقدار خیلی کمی آرد استخوان یا کود مرغیِ دانه بندی شده،در اواخر زمستان یا اواخر بهار و بعد از پایان گلدهی،می توان به کار برد.

مشکلات:مشکلات خاصی از لحاظ آفت و بیماری ندارد.

گل دهی:

 فصل:زمان گلدهی در نقاط سرد از اواخر زمستان تا اواخر بهار و کمی دیرتر است.گلها بسیار کوچک است،اما کاسبرگ های قشنگ و جذابِ سبزِ لیموییِ آن شگفت انگیز می نماید.

شاخه گل بریده:شاخه های بیده ی اوفوربیا در مجموعه دسته گلهای بریده جلوه ی بیشتری دارد.محل قیچی را در شاخه های بریده ی اوفوربیا چند ثانیه در آب جوش نگهدارید تا از خروج شیره ی نباتیِ گیاه جلوگیری شود.

هرس(پیرایش):

به طور کلی:اگرچه هرس این گیاه کار مشخصی نیست،با این حال بعد از پایان گلدهی همه ی شاخه های آن قطع شوند تا کمک به رشد شاخه های نورُسته برای گلدهی در سال بعد گردد.

افوربیا

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

افوربیا (نگهداری + پرورش)
top