اریوستمون (نگهداری + پرورش)

اریوستمون (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
اریوستمون (نگهداری + پرورش)

 

غنچه های صورتیِ اِریُوستِمُون، که به ((گل مومی)) نیز شهرت دارد، به سفید و صورتی پر پَر می گشاید. این گل ها واقعاً واکس زده به نظر می رسند.

این گیاه سبزِ مایل به خاکستری آسان در باغ و گلدان می روید و تا خاکش زهکشی خوب داشته باشد، به نشو و نما ادامه می دهد.

در حال حاضر اقلام زیادی از این گیاه را پرورش می دهند. گونه ی میوپوروئید متداول ترینِ آنهاست. میوپوروئید به صورتِ مدّور رشد می کند و ارتفاعش به ۱ متر می رسد و سرشاخه هایی دارد بسیار معطر و گسترده، با گل های ستاره ای شکلِ صورتیِ کم رنگ. این گل ها، به دلیلِ داشتن شکوفه های مدورِ جذّابی که رویشِ آنها مدتی پیش از شکفتنِ گل ها است، بر سایر گلها ترجیح دارند. اِریُوستِمَون در مدت ۲ تا ۳ سال به بلوغ می رسد و اگر شرایط ایده آل باشد عمرش دراز خواهد شد.می توان آن را در باغ،مخلوط با سایر گیاهان،یا در گلدان پرورش داد.

نیازها:

اقلیم:اقلیمِ معتدل منی طلبد و در مناطق خیلی سرد یا حتی گرمسیری قادر به نشو و نما نیست.

میزان نور و دما:بهترین مکان کاشتِ این گیاه جایی است که آفتابِ صبح و سایه ی بعد از ظهر را دارد یا آفتاب را به صورت لکه لکه در مدتِ زیادی از روز دریافت می دارد،اما شرایط پناهگاهی،به خاطرِ محفوظ بودن از بادهای شدید،ترجیح دارد.

خاک:خاک با زهکشی خوب،با مقادیرِ فراوانِ خاکه گیاه،می طلبد.قبل از رسیدن زمان کاشت می توان موادِ آلی کاملاً پوسیده را به خاک افزود یا در آن دفن نمود.به زمین خاک برگ بپاشید،اما مواظب باشید به ساقه ها نچسبد.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:می تواند از طریقِ کشتِ بذر یا قلمه زدن صورت گیرد.قلمه های سختِ سَرشاخه ها،که در فاصله ی تابستان تا پاییز گرفته می شوند بهترین وسیله ی تکثیرِ اِریُوستِمُون است.

آبیاری:در ماههای گرم به آبیاری منظم و عمیق نیاز دارد،اما خاکِ محلِ پرورش اِریُوستِمُون هرگز نباید لیچ بیفتد.

کوددهی:کوددهی به این گیاه واجب نیست،اما می توان در اواخر زمستان یا اوایلِ بهار مقدار کمی آرد استخوان به خاک پاشید.

مشکلات:تا کنون بیماری یا آفتی برای اِریُوستِمُونها شناخته نشده است،اما بوته ها بر اثر گندیدگی ریشه در خاکهای سنگین و خیس می میرند.

گل دهی:

فصل:از اواخر زمستان تا اواسط بهار یا کمی دیرتر غرق گل است و شکوفه های خود طول این دوره را افزایش می دهند.

هرس(پیرایش):

به طور کلی:بعد از پایانِ دوره ی گل دهی یا پژمرده شدن کامل گلها می توان اِریُوستِمُون را هرسِ سبک کرد.قطع ساقه های گلدار برای استفاده از آنها در خانه می تواند جانشین هرسِ منظم سالانه شود.

اریوستمون

اریوستمون

اریوستمون

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

اریوستمون (نگهداری + پرورش)
top