خرزهره (نگهداری + پرورش)

خرزهره (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
خرزهره (نگهداری + پرورش)

خرزهره دوره گلدهی طولانی و گلهای آن رنگهای مختلف شامل سفید، صورتی، زرد آلویی و سرخ لاکی دارد. بوته های متراکم خرزهره ی سفید بر دیوار چوبی باغ گسترده شده و خلوت باغ را به طرز موثری پاس می دارد.

ارتفاع این گیاه همیشه سبزِ چوب سخت، بسته به گونه ی انتخابی، به ۲ تا ۴ متر می رسد. البته ی گونه های پاکوتاهی هم هست که بلندیشان از ۱ متر کمتر است. خرزهره ها برای ایجاد حریم و حایل و باد شکن بسیار خوب اند، زیرا نه فقط بادهای شدید را بلکه بادهای نمکی را نیز تحمل می کند. بوته ای پردوام داردکه در ۳ تا ۵ سالگی بالغ می شود، اما از ابتدای زندگی گل می دهد. دوره ی گل دهی آن طولانی است و رنگهای بسیار خوبی دارند:سفید،صورتی،سرخ گیلاسی، سرخ لاکی و زرد آلویی، به صورت کم پَر و پُرپَر.شکل متداولی برای گلکاران هست که با بقیه متفاوت است:با برگهای رنگین کِرِم و سبز.یکی از نقایص خرزهره آن است که تمام قسمت های گیاه اگر خورده شود مسموم کننده است، لذا در صورت حضور بچه ها در باغ باید مواظب بود. حتی چوب درخت خرزهره نباید در محیط خانه سوزانده شود، زیرا دود آن می تواند به غذاها سرایت کند.

نیازها:

اقلیم:برای نواحی خیلی سرد مناسب نیست.بهترین رشد را در اقلیم گرم دارد،اما یخبندان را تا حدی تحمل می کند.در زمینهای لم یزرع،اگر آب کافی به آن برسد،خوب رشد می کند.

میزان نور ودما:برای داشتن بهترین رشد به آفتاب کامل نیاز دارد.مناطق بادخیز را نیز تحمل می کند.

خاک:همه ی خاک ها جز خاک سنگین خیلی خیس را تحمل می کند،اما بهترین رشد را در خاک سبک تر بازهکشی خوب دارد.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:قلمه های نیمه خشبی که در اوایل پاییز گرفته شوند،به سهولت ریشه دار می شوند.

آبیاری:اگرچه دوره های طولانی خشکی را تحمل می کند،ولی بهترین رشد را در هوای خشک با آبیاری سنگین گهگاهی دارد.

کوددهی:چندان ضروری نیست،اما هر گاه خاک خیلی فقیر و شنی باشد می توان در اوایل بهار غذای کامل گیاهی به کار برد.

مشکلات:گاهی هدف حمله ی حشرات سپردار واقع می شود و باید آن را با روغن زمستانه سمپاشی کرد.همچننین به نوعی بیماری گالِ باکتریایی مبتلا می شود،که تولید برآمدگی بر روی ساقه و نیان گلها می نماید.شاخه های مبتلا را باید در اسرع وقت هرس کرد.قیچی را هنگام هرس مرتب ضدعفونی کنید.

گل دهی:

فصل:معمولاً از اواخر بهار تا سراسر تابستان و حتی گاهی در پاییز به گل افشانی مشغول است.

هرس(پیرایش)

در بهار نُک شاخه ها را هرس کنید.در مناطق حاره بهترین وقت هرس بعد از دوره ی گل دهی است.بوته هایی را که شاخ و برگشان پراکنده شده اند چندان بپیرایید که شکل مناسب خود را بازیابند.

خرزهره

 

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

خرزهره (نگهداری + پرورش)
top