آبشار طلایی (نگهداری + پرورش)

آبشار طلایی (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
آبشار طلایی (نگهداری + پرورش)

گلهای دلربا و درهمِ زردِ روشنِ کِریا یا رز ژاپنی در فصل بهار آن را گیاه جذابی برای ایجاد حریم و حایل می سازد. گلهای کِریا می تواند کم پَر یا پُرپَر باشد.

گیاهی خزان دار بارارتفاع حدود ۲ متر و پر از ساقه های ترکه ای است که آن را برای ایجاد حریم و حایل گیاهی، نیز برای کاشت مخلوط با سایر گیاهان مناسب نموده است.ا گر همه ی ساقه های باریک قدیمی منظماً قطع شود گیاهی پُرعمر خواهد بود. رشد کندی دارد و ۵ سال طول می کشد تا بلوغ رسد. گلها از سال اول پدیدار می شوند. رنگ گلهای زرد روشن است و برگ های دندانه دارآن قبل از ریزش در پاییز زرد می گردد. عموماً نوعی پلینا (Plena) با گل دو تایی پُرپَر پرورش داده می شود.

نیازها:

اقلیم:برای مناطق گرمسیر مناسب نیست و آب و هوای خنک و مرطوب را ترجیح می دهد.

میزان نور ودما:آفتاب کامل را دوست دارد،ولی وجود سایه را در بخشی از روز تحمل می کند.

خاک:به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد و برای کسب نتیجه ی بهتر باید آن خاک را با مواد آلی تقویت کنید.خاک ضعیف را تا زمانی که زهکشی آن خوب باشد تحمل می کند.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:از طریق قلمه های نیمه خشبیِ گرفته شده در تابستان و اوایل پاییز امکان پذیر است.بوته های دسته ای مسنِ این گیاه را می توان به چند گیاه مجزا تقسیم کرد و کاشت.

آبیاری:خشکی را تحمل می کند،اما اگر در ماههای گرم سال منظم و کامل آبیاری شود نتایج خوبی در بر خواهد داشت.

کوددهی:غذای کامل گیاهی و آرد استخوان را در اواخر زمستان و مجدداً در اواسط تابستان به کار برید.

مشکلات:

آفت و بیماری خاصی ندارد.

گل دهی:

فصل:گلهای زردِ کِریا در فاصله ی اوایل تا اواخر بهار پدیدار می شوند.

هرس(پیرایش)

به طور کلی:

پس از دوران گل دهی ساقه های لاغر را از حدود سطح زمین ببُرید تا فضا برای نشو و نمای شاخه های تازه فراهم گردد.

.
منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

آبشار طلایی (نگهداری + پرورش)
top