پیچ امین الدوله (نگهداری + پرورش)

پیچ امین الدوله (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
پیچ امین الدوله (نگهداری + پرورش)

گلهای ممتاز و معطر پیچ امین الدوله. پرورش این گیاه طریقی عالی و شگفت آور برای عطر آگین کردنِ فضای باغ است. گونه ی غول پیکر پیچ امین الدوله (Lonicera hildebrandiana) از برمه می آید. از آنجا که رشد وسیع دارد برای کاشت در باغ کوچک توصیه نمی شود.

انواعی از پیچ امین الدوله ی بوته ای با گلهای معطر هست که رشد فوق العاده ی انواع معمولِ این گونه پیچک ها را ندارد. اگر مرتب هرس شوند گیاهان پُرعمری هستند که در ۳ تا ۵ سالگی بالغ می شوند، اما البته از نخستین سال عمر خود گُل می دهند. L.fragrantissima گیاه نیمه خزان کننده ای است پر ساقه با رویشی اغلب تا ارتفاع ۳ متر. این نوع، برای ایجاد پرده و حایل گیاهی یا زمینه ی باغ بسیار مفید و مناسب است. نوع L.x heckrotti حالتی بینابین (نیمه بوته ای و نیمه خزنده) دارد که تا ارتفاع بین ۵/۱ تا ۵/۲ متر قد می کشد.این نوع را می توان به طور منفرد یا انبوه و مخلوط کاشت.

نیازها:

اقلیم:برای نواحی خنک تا گرم مناسب است،اما برای مناطق حاره مناسب نیست.

میزان نور و دما:برای رشد و گل دهی کامل به آفتاب کامل نیازمند است.

خاک:حتی در خاکهای فقیر به سهولت می روید،اما خاکهای با زهکشی خوب را که مقداری مواد آلی هم به آن افزوده باشند ترجیح می دهد.

طرز کاشت و پرورش:

تکثیر:قلمه های نیمه خشبی پیچ امین الدوله که در اواخر تابستان و پاییز گرفته می شوند به سهولت ریشه خواهند زد.

آبیاری:بوته های نورُسته به آبیاری منظم نیاز دارند،اما بوته های جاافتاده برای مدتی کاملاً طولانی خشکی را تحمل می کنند.با این حال،ظهور شاخ و برگ بهتر و گلهای بیشتر نتیجه ی آبیاری عمیق و منظم در هوای گرم و خشک خواهد بود.

کوددهی:می تواند بدون هرگونه کود مکمل به نشو و نما ادامه دهد،اما از دریافتِ مواد غذاییِ چند منظوره در اوایل بهار و مجدداً در اواسط تابستان سود می برد.

مشکلات:از لحاظ آفت و بیماری مشکل خاصی ندارد.

گل دهی:

فصل:گونه ی فراگران تیسیما در اواسط زمستان تا اوایل بهار به تولید گلهای کوچک و کِرِم رنگ پرعطر می پردازد.گلهای صورتی متمایل به قرمز و کِرِم رنگِ گونه ی L.x heckrotti در اواسط بهار ظاهر می شوند و تا مدت زیادی از ماههای تابستان هم ادامه دارند.

هرس(پیرایش)

به طور کلی:بهترین وقت هرس بلافاصله بعد از خاتمه ی گل دهی است.شاخه های باریک قدیمی تر فرَگرَنتیسیما از سطح زمین بریده شوند و شاخه های جدیدتر کوتاه شوند.گونه ی L.x heckratti برای ایجاد شکل بهتر و رشد هدایت شده می توان برید.

گونه ی fragrantissima

پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله

گونه ی heckrotti

پیچ امین الدوله

.

منبع: باغ شیشه ای | https://glassy-garden.com

پیچ امین الدوله (نگهداری + پرورش)
top