کاج کونیکا (نگهداری + پرورش)

کاج کونیکا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

کاج کونیکا (نگهداری + پرورش)

کاج کونیکا یک درخت همیشه سبز و بومی ارتفاعات مکزیک است ، رطوبت و سرما را دوست دارد. شرایط دمایی و رطوبت خاصی را نیازمند است. برای آبیاری آن باید ، سطح خاک در بین دو آبیاری خشک گردد، روزی یک الی دوبار اسپری آب نیاز دارد.

بونسای کاج کونیکا یک درختچه همیشه سبز است که زیستگاه آن مکزیک می باشد این گونه گیاهی رطوبت و سرما را دوست دارد .شرایط دمایی و رطوبت خاصی را نیاز ندارد. این درختچه زیبا رشد کندی دارد و به دلیل برگ های سوزنی شکلی که دارد زیبایی خاصی از گیاه را به نمایش می گذارد.

برگ های سوزنی این گیاه به صورت کروی و مخلوطی و با نظم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به شکل یک کوه سبز دیده می شود.کاج کونیکا تاجی فشرده و مخروطی باریک و بسیار زیبا دارد. سوزن ها و شاخه های کوچک این گیاه به دلیل تراکم و فشردگی سوزن ها مشخص نمی باشد. بونسای کونیکا مانند همه گیاهان به آب و نور و کود و دمای مناسب برای رشد نیاز دارد.این گیاه با نام علمی Picea glauca Conica شناسایی می شود.

شرایط نگهداری بونسای کاج کونیکا:

نوردهی بونسای کونیکا:

کاج کونیکا گیاهی نور دوست است و به چهار ساعت آفتاب کامل در روز نیاز دارد. بهتریم مکان برای نگه داری این بونسای کنار پنجره جنوی یا تراس و پاسو هست.

آبیاری کاج کونیکا:

این گیاه به آبیاری کم نیاز دارد (سطح خاک در بین دو آبیاری خشک شود) حجم آب آبیاری طوری باشد که کل خاک گلدان کاملا خیس شود و بطور روزانه برگها اسپری آب شوند.

نحوه آبیاری بونسای کاج کونیکا

اکثر افرادی که این بونسای را در منزل نگهداری می کنند به دنبال علت خشک شدن بونسای کاج کونیکا هستند .
علت این امر آبیاری نادرست و نور بیش از حد است.
کاج کونیکا نیازمند نور آفتاب برای رشد مطلوب است .
ولی به این منظور نیست که آن را کامل زیر نور آفتاب قرار دهید.
بین ۳ تا ۴ ساعت نور آفتاب برای این گیاه کافی است.

اگر میزان تابش نور آفتاب بروی بونسای کونیکا بیش از مدت زمانی که ذکر شد باشد، گیاه آپارتمانی شما خشک شده و برگ های آن آسیب می بیند.
علت بعدی برای خشک شدن کاج کونیکا آبیاری نادرست است.
کونیکا نیازمند آبیاری متوسط و منظم است. یک تا دوبار در هفته آبیاری برای این گیاه ضروری است.

نوع خاک بونسای کونیکا:

در هر نوع بافت خاک اعم از شنی ،رسی،لومی به شرط زهکشی خوب وعدم خفگی خاک قادر به زندگی است ولی ازنظر واکنش ،خاک های خنثی تا اسیدی را ترجیح میدهد. بهترین خاک برای این بنسای مخلوطی از خاک سبک باغچه، کمپوست و کود است.

رطوبت بن سای کونیکا:

رطوبت و سرما را دوست دارد.

دمای مناسب کاج کونیکا:

مانند اکثر کاج ها به سرما مقاوم است ولی درکل به خاطر مناطق بومی خود طالب هوای خنک و رطوبت بالا میباشند. دمای مطلوب آن ترجیحا بین 2۰ تا 3۰ درجه سانتی گراد است.

تغذیه بنسای کونیکا:

زمان کوددهی در بهار سالانه از کود آهن و اسیدی استفاده شود.

هرس بنسای کاج کونیکا:

هرس کردن شاخه های خشک برای پر شدن و شاخه زایی بیشتر توصیه می شود. زمان هرس شاخ و برگ ها در بهار پیش از جوانه زنی است.زمان تعویض گلدان و هرس ریشه هم دو الی سه سال یکبار در بهار.

علت خشک شدن بونسای کاج کونیکا

نکته ای که در رابطه با بونسای کاج کونیکا باید رعایت شود، توجه به آبیاری آن است. اکثر افرادی که این بونسای را در منزل نگهداری می کنند به دنبال علت خشک شدن بونسای کاج کونیکا هستند و علت این امر آبیاری نادرست و نور بیش از حد است. کاج کونیکا نیازمند نور آفتاب برای رشد مطلوب است ولی به این منظور نیست که آن را کامل زیر نور آفتاب قرار دهید. بین 3 تا 4 ساعت نور آفتاب برای این گیاه کافی است.
اگر میزان تابش نور آفتاب بروی بن سای کونیکا بیش از مدت زمانی که ذکر شد باشد، بونسای کونیکا خشک شده و برگ های آن آسیب می بیند. علت بعدی برای خشک شدن کاج کونیکا آبیاری نادرست است. کونیکا نیازمند آبیاری متوسط و منظم است. یک تا دوبار در هفته آبیاری برای این گیاه ضروری است.
بعضاً دیده می شود که در یک دوره آبیاری، آب بیش از حد به گیاه داده می شود تا گیاه تا مدت زمان زیادی نیاز به آبیاری نداشته باشد. این روش از آبیاری بسیار اشتباه و موجب خشک شدن بونسای کونیکا می شود زیرا گیاه دچار تنش می شود. نکته ای که در آبیاری بونسای کاج کونیکا باید رعایت شود، منظم بودن دوره آبیاری آن است. اجازه ندهید گیاه بیش از حد خشک بماند و یا در یک دوره آبیاری بیش از حد گیاه را آبیاری نکنید.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

کاج کونیکا (نگهداری + پرورش)
top