گل سراتواستیگما (نگهداری + پرورش)

گل سراتواستیگما (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل سراتواستیگما (نگهداری + پرورش)

گیاهشناسی:

گیاهان دائمی ریزومی و خزان دار است که از اواسط تابستان تا اواسط پاییز منطقه ای به رنگ آبی درخشان در باغ ایجاد می کند.
خوشه های تنکی از گل های آبی تیره به قطر 1.5 سانتی متر در انتهای ساقه های سیمی شکل به طول ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر ظاهر می شوند.
برگ ها تخم مرغی، به طول 7.5 سانتی متر و به رنگ سبز با ته رنگ برنزی که در اثر سرما به قرمز برنزی تغییر رنگ می دهند، می باشند.
بهترین گلدهی را در نواحی با فصل رشد طولانی دارد.
گیاهان از طریق ساقه های زیرزمینی به سرعت گسترش می یابند و پوشش متراکمی را ایجاد می کنند.

نیازها:

این گیاه مقاوم به سرما بوده و در دامنه وسیعی از خاک ها از انواع رسی تا شنی رشد می کند و در خاک های سبک تر سریع تر گسترش می یابد. بعد از دوره گلدهی، رشد یک ساله ظاهری زشت پیدا کرده که قیچی کردن یا کوتاه کردن گیاهان قبل از شروع رشد جدید، آن را بهبود می دهد. زمانی که گیاه بیش از حد متراکم شود رشد آن کم شده و محل لکه لکه می شود که در این زمان باید گیاهان کنده شده و ساقه های ریشه دار آن ها دوباره کاشته شوند.

افزایش:

از طریق ریشه دار کردن قلمه های چوب نرم در بهار یا قلمه های نیمه رسیده در تابستان و تقسیم ریشه جوش ها در بهار یا خواباندن شاخه در پاییز قابل افزایش است.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل سراتواستیگما (نگهداری + پرورش)
top