گل پریوش (نگهداری + پرورش)

گل پریوش (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل پریوش (نگهداری + پرورش)

در جنس Vinca، هفت گونه گزارش شده است که بین آنها تنوع زیادی وجود دارد. برخی بوته ای، برخی همیشه سبز، برخی خزان دار و برخی علفی یک ساله هستند که شاخه های آن ها روی زمین گسترده می شود و به عنوان زمین پوش به کار می روند، مانند پیچ تلگرافی برگ ریز (V. minor) و پیچ تلگرافی برگ درشت (V. major).

پریوش گیاهی است گرمسیری چند ساله حساس به سرما که می توان با فراهم کردن شرایط مناسب آن را به مدت طولانی نگهداری کرد. در باغچه به عنوان گل حاشیه ای در بهار کشت می شود و در پائیز در اثر سرما از بین می رود. دارای برگه ای کشیده، بیضی شکل، براق و به رنگ سبز تیره است و رگبرگ های آن رنگ روشن داشته که به تشخیص آن کمک می کند. گل ها دارای ۵ گلبرگ به رنگ صورتی، سفید، قرمز و ارغوانی است.

گلدهی

مدت گلدهی آن در باغچه به نسبت طولانی بوده و از اواسط اردیبهشت تا شروع سرما گل می دهد.

نیازها

پریوش به گرما و خشکی مقاوم است و اگر هوا خنک شود به تدریج برگ ها زرد می شوند. در صورتی که در گلخانه نگهداری شود بوته آن بزرگ شده و هر سال گل زیادی می دهد.

افزایش

بذر آن در اواخر زمستان تا اویل بهار در دمای ۱۵ تا ۱۸ درجه سانتی گراد کشت می شود و در اردیبهشت پس از رفع خطر یخبندان نشاء منتقل می شود. از طریق قلمه نیز در اواخر زمستان یا اواسط بهار افزایش می یابد.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل پریوش (نگهداری + پرورش)
top