گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

منشا آن جنوب آفریقا است. گیاهی یک ساله گوشتی و کم رشد با ارتفاع ۱۰ –۱۵ سانتی متر است. برگ های آن متقابلیا متناوب باریک و کشیده تا قاشق مانند با ساختارهای درخشان کریستال مانند در سطح آن است. در تابستان، گل های مینا مانند آن به رنگ سفید، صورتی، زرد، نارنجی و قرمز به صورت یک رنگ یا دو رنگ ظاهر می شوند.

گلدهی

با کاشت بذر در اوایل بهار، در تابستان به گل می رود و گلدهی آن تا اواخر تابستان ادامه دارد.

نیازها

به سرما حساس است و نیاز به خاک های شنی و محل آفتابی دارد. تحمل زیادی در زمین های خشک و بایر دارد. برای افزایش گلدهی، گل های پژمرده باید حذف شوند.

افزایش

بذر آن در اواخر زمستان یا اوایل بهار کاشته می شود و نشاء آن پس از رفع خطر سرما به زمین منتقل می شود. حدود ۳ ماه پس از کاشت بذر به گل می رود.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)
top