گل فاتسهدرا (نگهداری + پرورش)

گل فاتسهدرا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل فاتسهدرا (نگهداری + پرورش)

حاصل پیوند دو گیاه فاتسیا و عشقه است،به طورعادی برگهای درشت تر از آرالیا هستش و جثه ی بزرگتری دارد، گیاهی است بالارونده و احتیاج به قیم معمولی یا قیم خزه ای دارد،مناسب برای منازل است فقط و بدرد اداره ها و بانکها و شرکت ها نمیخورد.

نور :

نیم سایه را بر هر نور دیگر ترجیح میدهد،گیاه را از معرض تابش متسقیم افتاب به دور نگه دارید،نسبت به سایه مقاوم است و واریته های ابلق نسبت به نژادهای با برگ سبز احتیاج به نور بیشتری دارند.در کل گیاهی است مقاوم به تاریکی،در آپارتمان هایی که به علت تاریکی بیش از حد نمیتوان گیاه دیگری را انتخاب نمود پاپیدال بهترین گیاه محسوب میشود.

دما:

در محیط گرم نگهداری شود زیرا به سرما حساس است و سمرا باعث افتادن لکه های قهوه ای روی برگ می شود و باعث بروز قارچ و باکتری می گردد.

ابیاری:

بین دوآبیاری خاک خشک شود.

رطوبت:

ریختن آب روی برگها توصیه نمیشود.زیرا باعث ایجاد قارچ و پوسیدگی می شود.

تغذیه:

هر دو هفته یکبار در فصل بهار و تابستان با کودهای محلول در اب مخصوص گیاهان زینتی عمل تغذیه مصنوعی را انجام دهید.

خاک مناسب :

مناسبترین خاک کمپوست است.

تعویض گلدان :

تعویض هر ساله درصورت بیرون زدن ریسه از سوراخ های زیر گلدان، اوایل بهار لازم است،جهت توپی و پر پشت شدن گیاه در گلدان هر سه گیاه را در یک گلدان کاشت کنید.

تمیز نمودن برگها:

برگها را با پارچه و یا اسفنج خیس هر هفته تمیز کنید.حتی الامکان از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید،در صورت لزوم هر ۳ هفته یکبار

تکثیر:

کاشت قلمه های ۱۵ سانتی متری از قسمت انتهایی شاخه ها در تابستان،خوابانیدن هوایی در بهار یا تابستان

عوارض و درمان:

زخم های پنبه ای شکل سفید رنگ روی برگها و قاعده انها تشکیل شده است:عامل ان حشره افت است،با سم نفوذی طبق دستور سمپاشی کنید.

برگها نرم و آبکی و زرد هستند:ابیاری زیادی عامل ان است،اجازه دهید سطح گلدان خشک شود و سپس ابیاری را بتدریج با میزان کمتر از قبل شروع کنید

برگها بد شکل شده و حشرات سبز رنگ چسبنده ای روی انها مشاهده میشود:با سم حشره کش نفوذی هر ۱۴ روز یکبار طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند،افزایش رطوبت محیط با غبارپاشی در رفع این عارضه اثر دارد

برگها زرد و سطح زیرین انها مملو از تار عنکبوت است:کنه قرمز ریز عامل ان است،با سم کنه کش طبق دستور سمپاشی کنید

شاخه های جدید دراز و فاصله بین دو برگ زیاد است:نور کافی نیست،گلدان را به محل روشن تر انتقال دهید

حاشیه رنگی برگها از بین رفته و تمام برگ سبز شده است:نور کافی نیست،گلدان را به محل روشن تر انتقال دهید،مواظب اشعه مستقیم افتاب باشید.

برگها پژمرده و خم میشوند:هوا خیلی گرم است،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید.غبارپاشی در رفع این عارضه نقش مثبت دارد

برگها می افتند:گیاه تشنه است،فورا ابیاری کنید

کپک خاکستری همراه با لکه های ابکی روی برگها مشاهده می شوند:قارچ بوتری تیس عامل ان است که خود ناشی از وجود محیط سرد و مرطوب است،گیاه را به محل گرم و خشک منتقل کنید،با سم قارچ کش طبق دستور گیاه را سمپاشی کنید.

منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل فاتسهدرا (نگهداری + پرورش)
top