گل گازانیا (نگهداری + پرورش)

گل گازانیا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل گازانیا (نگهداری + پرورش)

منشأ گازانیا آفریقای جنوبی است و حدود ۱۶ گونه دارد که همگی گیاهان علفی دائمی هستند. در مناطق معتدله می توان آن را به صورت چندساله کـشت کرد، ولی در مناطق سرد به صورت یک ساله کـشت و کـار می شود.

گلدهی

از اواخر بهار تا شروع یخبندان گل می دهد.

نیازها

نیاز به خاک خوب با زه کشی مناسب، نور کامل خورشید و هوای گرم دارد. از نظر مقاومت، نیمه مقاوم تا حساس است و اغلب می تواند دمای صفر یا زیر صفر درجه سانتی گراد ا به مدت کوتاه تحمل کند.

افزایش

از طریق بذر و تقسیم بوته قابل افزایش است. بذر آن را در دی و بهمن در شاسی گرم یا گلخانه ای که دمای حدود ۱۶ درجه سانتی گراد داشته باشد کشت می کنند و سپس به گلدان های کوچک ۱۰ سانتی متری منتقل و پس از مقاوم سازی، در بهار به زمین اصلی منتقل می شود. مانند بیشتر چندساله ها می توان بذرکاری را در آخر تابستان انجام داد و نشاءها را در اسفند یا فروردین منتقل کرد. پس از ۳ – ۴ می توان گیاه را تقسیم کرد.

نکته :

برای شناسایی بوته گازانیا وقتی روی گل نیست فقط کافیست زیر برگ را نگاه کنید اگر نقره ای بود آن بوته گازانیا است.در طراحی باغ صخره ای کاشت یک بوته گازانیا به زیبایی و فانتزی شدن کار بسیار کمک میکند!/منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل گازانیا (نگهداری + پرورش)
top