گل بگونیا غده ای (نگهداری + پرورش)

گل بگونیا غده ای (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل بگونیا غده ای (نگهداری + پرورش)

نیازها:

نور: نور غیر مستقیم نیاز نوری این گیاه را برطرف میکند،اشعه مستقیم افتاب به برگها و گلها صدمه میزند،مواظب اشعه افتاب از پشت شیشه باشید.

دما: حداکثر دما در تابستان ۲۱ و حداقل آن در زمستان ۱۶ است،در زمستان غده ها را در محل سرد و خشک با درجه حرارت حدود ۱۳ نگهداری کنید.

آبیاری :پس از تقسیم غده ها و کاشت ان در گلدان در اواخر زمستان و یا اوایل بهار ابیاری را شروع کنید و خاک را همیشه مرطوب نگهدارید.نیاز این گیاه به ابیاری در تابستان زیاد و هفته ای دوبار توصیه میشود،ولی در زمستان هفته ای یکبار کافی است.در زمستان سطح خاک قبل از ابیاری باید خشک باشد و گرنه باعث پوسیدگی غده ها میشود.

رطوبت :چنانچه درجه حرارت بالاتر از ۲۱ است،هفته ای یکبار غبارپاشی کنید.به منظور تامین رطوبت دائمی برای گیاه به داخل زیر گلدانی سنگریزه دار اب اضافه کنید.اجازه ندهید ته گلدان با اب در ارتباط باشد.غده ها را درون مخلوطی از پیت و شن کاشت کنید،ولی در هنگام تعویض گلدان از خاک لوم استفاده کنید.

تغذیه :بعد از ظهور گل ها هر ماه یکبار با مواد غذایی جامد محلول در اب مخصوص گلهای زینتی طبق دستور گیاه را تغذیه کنید.

خاک مناسب :غده ها را در مخلوطی از شن و پیت کاشت کنید،هنگام تعویض گلدان از خاک لوم استفاده کنید.

تعویض گلدان:

غده ها را در اوایل بهار و در اواخر زمستان در گلدانهای با قطر ۱۰ سانتیمتر کاشت کنید،وقتی طول شاخه های حدود ۱۰ سانتیمتر شد،حجم گلدان را با یک درجه افزایش دهید،در زمستان با خشک شدن برگها و خاک گلدان غده ها را از خاک خارج کنید و درون لایه هایی از روزنامه در محلی سردتر و خشک تری نگهداری کنید.نگهداری غده ها درون گلدان جایز نیست و باعث خشک شدن انها میشود.

تمیز نمودن برگها:غبارپاشی برگها را نیز تمیز میکند،از مواد براق کننده استفاده نکنید،در صورت نیاز به تمیز نمودن برگها از برس نرم و مخصوص استفاده کنید.

تکثیر :

تقسیم تکمه و یا غده در اواخر زمستان به طوریکه هر قسمت دارای یک جوانه باشد./منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل بگونیا غده ای (نگهداری + پرورش)
top