گل آساروم (نگهداری + پرورش)

گل آساروم (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل آساروم (نگهداری + پرورش)

گیاهان دائمی همیشه‌سبز و ریزوم‌دار با برگ‌های بزرگ کلیومی شکل براق به رنگ سبز تیره است که قطر آن‌ها بسته به گونه به ۵/۲ تا ۲۰ سانتی‌متر می رسد و هر کدام روی دمبرگی به طول ۲۵ سانتی‌متر قرار دارند.

نیازها:

این گیاه به سرما مقاوم بوده و نیاز به سایه نسبی تا کامل و رطوبت فراوان داشته و بهترین رشد را در خاک های حاصلخیز و مرطوب با pH خنثی تا اسیدی و آبیاری منظم دارد. گرچه در خاک های با زهکشی خوب که مرتب آبیاری و گاهی کوددهی می شوند نیز رشد می کند. حلزون و لیسه از آفات مهم آن هستند.

افزایش:

از طریق کاشت بذرهای تازه رسیده و تقسیم بوته در اوایل بهار قابل افزایش است./منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل آساروم (نگهداری + پرورش)
top