گیاه ترخون (نگهداری + پرورش)

گیاه ترخون (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گیاه ترخون (نگهداری + پرورش)

ترخون بومی اروپا، آسیا و شاید آمریکا باشد. نام علمی ترخون Artemisia dracunculusL. متعلق به تیره کلاپرک‌ها یا Compositaeمی‌باشد.

پرورش ترخون

ترخون یک سبزی فصل خنک است. گیاهی است چندساله که طول بوته آن شاید از ۹۰ سانتی متر هم تجاوز کند. بوته تولید ساقه های باریک و ظریفی می کند. برگ های آن که بسیار معطرند به صورت باریک و کشیده روی ساقه قرار دارند.

بوته ها بندرت گل می دهند و گل ها تولید بذر نمی نمایند، بنابراین تکثیر آن به وسیله غیر جنسی انجام می گیرد. ازدیاد آن به وسیله تقسیم بوته، قلمه ساقه و یا قلمه ریشه است. هنگام تکثیر آن اوایل بهار می باشد. بوته های تقسیم شده در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری کشت می گردند. بعد از ۴ سال بوته ها از زمین خارج می شوند و در فاصله های ذکر شده دو مرتبه کاشته می شوند. نوعی ترخون به نام “ترخون روسی” مقدار زیادی بذر تولید می کند و برای تکثیر آن از بذر استفاده می شود.

بوته های ترخون در زمستان به وسیله علوفه خشک و کاه از خطر سرما و یخبندان حفظ می شوند. می توان آن ها را از زمین خارج نمود و در شاسی سرپوشیده و گلدان کاشت که هم از خطر یخبندان مصون باشند و هم بتوان سبزی تازه تولید نمود. زمین ترخون باید قوی، نمدار و آفتابگیر باشد. ترخون احتیاج به آبیاری فراوان دارد.

این گیاه به وسیله قارچ هایی مانندErysiphe artemisiae Greville که به آن سفیدک سطحی ترخون می گویند وPuccinia absinthii یا زنگ ترخون مورد حمله واقع می شود.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گیاه ترخون (نگهداری + پرورش)
top