گل فراموشم نکن (نگهداری + پرورش)

گل فراموشم نکن (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل فراموشم نکن (نگهداری + پرورش)

جنس Myosotis بومی اروپا است و دارای ۵۰ گونه یا بیشتر شامل انواع یکساله، دو ساله و چند ساله است. M.scorpiodies گیاهی چند ساله کوتاه عمر با رشد توده ای است. دارای برگهای بیضوی متمایل به نیزه ای یا قاشقی شکل به رنگ سبز روشن به طول ۸ سانتی متر است.

پرورش فراموشم نکن

گلدهی:

با کاشت بذر آن در پائیز، در تابستان به گل خواهد رفت.

نیازها:

به سرما مقاوم است، نیاز به زمستان خنک و طولانی دارد.خاک های عمیق،مرطوب و کمی اسیدی و غنی از مواد الی را میپسندد. همچنین میتواند در خاک های رسی سنگین رشد کند.

افزایش:

از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته قابل افزایش است. بذر آن را میتوان از اوایل تا اواسط پائیز کشت کرد که در این حالت در اواخر بهار و تابستان گل میدهد.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل فراموشم نکن (نگهداری + پرورش)
top