گل گلکوما (نگهداری + پرورش)

گل گلکوما (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل گلکوما (نگهداری + پرورش)

گلدهی:

گل های کوچک آن در تابستان ظاهر می شود که از نظر زینتی ارزشی ندارد.

نیازها:

به سرما مقاوم بوده و در خاک های به نسبت حاصلخیز و مرطوب اما با زهکشی خوب در محل آفتابی با سایه نسبی رشد می کند. در اصفهان، سرمای زمستان باعث از بین رفتن اندام هوایی می شود اما دوباره در بهار رشد خود را از سر می گیرد.

افزایش:

از طریق تقسیم بوته در بهار یا پاییز و یا ریشه دار کردن قلمه در بهار قابل افزایش است.منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل گلکوما (نگهداری + پرورش)
top