گل پنتاس (نگهداری + پرورش)

گل پنتاس (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل پنتاس (نگهداری + پرورش)

گل پنچ پر یا پنتاس بومی شرق آفریقا می باشد .به صورت گیاه یکساله و یا چند ساله نگهداری می شود .گل ها و شاخ و برگ در این گیاه بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند.گل ها ستاره ای به رنگ های سفید ،صورتی ،قرمز،یاسی از بهار تا اواسط پاییز ظاهر می شوند .حشرات گرده افشان مانند زنبور ،مرغ مگس خوار را به علت رنگ و شکل زیبا و همچنین شهدش جذب می کند.

این گل در نزد گل پروران منزلت خاصی دارد زیرا گل فراوان میدهد و دوره ی دراز گلدهی اش از بهار تا سراسر تابستان و پاییز است.این گیاه به یخبندان بسیار حساس است.این گیاه زینتی به آب و هوای گرم نیاز دارد.پنتاس با یخبندان میانه ی خوبی ندارد و با پدیدار شدن کم ترین علائم آن سیاه می گردد.

این گیاه در فضای بازبه صورت گیاه یکساله و درمناطق معتدل و گرم و یا در صورت نگهداری درگلدان به صورت گیاه چند ساله رشد می کند و حتی می تواند یک گیاه آپارتمانی خوب باشد اگر به اندازه کافی نور دریافت کند.

بوته های گل پِنتاس (گل پنج پَر)با انجام هرس های منظم،می تواند تا ۱۰ سال عمر کند،اما بوته های جدید باید پس از ۵ سال هرس شود.

محل نگهداری پنتاس:

این گیاه زینتی به آب و هوای گرم نیاز دارد.پِنتاس با یخبندان میانه ی خوبی ندارد و با پدیدار شدن کم ترین علائم آن سیاه می گردد.

اقلیم:

این گیاه زینتی به آب و هوای گرم نیاز دارد.پِنتاس با یخبندان میانه ی خوبی ندارد و با پدیدار شدن کم ترین علائم آن سیاه می گردد.

میزان نور و دما:

برای نشو و نمای خوب،دست کم به نصف روز آفتاب نیاز دارد.این گیاه حساس را باید با ایجاد پناهگاه یا کاشتن آن در جایی مناسب،از بادهای شدید در امان داشت.

خاک:

به خاکی با زهکشی خوب و ترجیحاً غنی شده با مواد آلی نیازمند است.ضمناً خاک آن را با مواد آلی کاملاً پوسیده مالچ پاشی کنید.

تکثیر:

به سهولت از طریق قلمه های برگرفته در سراسر بهار و تابستان و تا اوایل پاییز تکثیر می شود.

آبیاری:

در طول ماه های خشک و گرم آبیاری عمیق و منظم می طلبد.

کوددهی:

به پِنتاس کود اضافی ندهید،زیرا به قیمت کم شدن گل مقدار زیادی ساقه های نرم پُرشیره ی گیاهی به دست می آورید.

در اوایل بهار و مجدداً در اواسط تابستان غذای کامل گیاهی به خاک بیفزایید.

مشکلات:

مشکل خاصی از لحاظ آفت حشره ای و بیماری ندارد.

گل دهی:

فصل:دوره ی گل دهی از اواخر بهار تا اوایل زمستان طول می کشد.

هرس(پیرایش)

ساقه های گل داده را در اواخر زمستان یا اوایل بهار حذف کنید.نُک شاخه های بی گل شده را در طول تابستان و پاییز ببُرید.چیدن گلها هم،به صورت شاخه گُل،نوعی هرس است.

نکته:

کاربرد:می توانید پِنتاس را در گلدان یا ظرف بکارید.گلهای آن هم برای تهیه ی دسته گلی دماغ پرور عالی است.

روش تکثیر گیاه آپارتمانی پنتاس یا گل پنج پر:

این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد قلمه ها را می توان ازاوایل بهار تا اوایل پاییز تهیه نمود.

نکات پرورشی گیاه آپارتمانی پنتاس یا گل پنج پر:

گل ها و شاخ و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند هر ۲ ماه یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد نسبت به سرما و بادهای شدید حساس می باشد پس از پایان گلدهی شاخه ها را در اواخر زمستان یا اوایل بهار حذف کنید چیدن گل نیز نوعی هرس برای این گیاه محسوب می گردد دارای رشد سریعی است شاخ و برگ آن حالت نرمی دارد./منبع: سایت باغ شیشه ای و سپاهان و سماگرین

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل پنتاس (نگهداری + پرورش)
top