لیریوپ (نگهداری + پرورش)

لیریوپ (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

لیریوپ (نگهداری + پرورش)

گیاهی همیشه سبز و ریزوم دار با برگهای خیلی باریک و نواری شکل است که توده ای ضخیم از برگساره (شاخ و برگ) قوسی تشکیل میدهند و در ظاهر شبیه گیاهانی چمنی با برگهای خشن است که البته قدرت پاحوری آن ضعیف است و نمیتوان روی آن راه رفت. گلهای آن در تابستان ظاهر میشوند و تداعی کننده گلها کلاغک هستند. گیاه مناسبی برای کاشت در ناحیه بین چمن و درختان با بوته زارهای بلند است. لیریوپ به مقدار زیاد در فضاهای سبز الهام گرفته از طرح های شرقی به کار میرود. دو گونه و چندین واریته از این گیاهان در دسترس هستند.

این گیاه بوته دائمی دارای برگهایی بطول 30 تا 40 سانتیمتر و برنگهای زرد و سبز و یا سبز میباشد. گل در این گونه کوچک و خوشه ای و متراکم به رنگهای ارغوانی و بنفش است که در فصل پائیز ظاهر میشود.

انواع واریته های لیریوپ:

لیریوپ ابلق و لیریوپ سبز انواع مختلف لیریوپ هستند.

نوع خاک لیریوپ:

خاک باغچه همراه با پیتماس به نسبتهای مساوی خاک مناسب برای این گیاه است.

دما ، آبیاری و نور لیریوپ:

به مکان سایه آفتاب نیازمند است. حداقل دمای مورد تحمل برای این گیاه 0 درجه سانتیگراد است. این گیاه به آبیاری متوسط نیاز دارد (سطح خاک در بین دو آبیاری تقریباً خشک شود).

روش تکثیر لیریوپ:

تقسیم بوته روش تکثیر این گیاه است.

موارد استفاده لیریوپ:

لیریوپ را میتوان بعنوان گیاهی زینتی در فضای سبز باغها و همچنین پارکها و باغ های صخره ای کاشت.

نیازهای لیریوپ:

نیاز به خاک با زهکشی خوب دارد.اگر چه مقداری خشکی را تحمل میکند، اما بهترین رشد را در آبیاری منظم دارد. در جاهایی که تابستان ها معتدل هستند میتوان گیاه را در آفتاب یا سایه کشت کرد. اما در نواحی با تابستان گرم باید حداقل در سایه نسبی یا سایه آفتاب کشت شود. (L.muscari variegata) همیشه در مقداری سایه بهتر خواهد شد.

گیاهان در اواخر زمستان یا اوایل بهار نیاز به کمی پیرایش دارند. قبل از شروع رشد جدید، در گونه spicata باید گیاه با چمن زن یا قیچی کوتاه شود تا برگهای قدیمی و با ظاهر نامطلوب آن حذف گردد.در گونه L.muscari و رقم های آن برگهای پیر و قهوه ای شده آن بعد از شروع رشد جدید سرزنی میشود. از آفات آن لیسه و حلزون است که باید کنترل شود.

افزایش لیریوپ:

با تقسیم بوته در بهار یا کاشت بذر در پائیز قابل افزایش است.

توضیح گونه ها و رقم های لیریوپ:

دو گونه لیریوپ و چندین رقم از آن در دسترس است که به شرح زیر می باشد:

(L.spicata(Creeping lily turf: گونه ای کم رشد با برگهای سبز تیره و سست است که ارتفاع آن به ۲۵ سانتی متر میرسد. توده گیاه از طریق ساقه های زیر زمینی در زمین گسترش می یابد. سنبله هایی از گل های یاسی تا سفید آن به زحمت از میان برگها ظاهر میشود.

واریته Dragon silver آن دارای برگها با نوارهای سفید است./منبع: سایت باغ شیشه ای و باغ یونا و گل چمن آریا

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

لیریوپ (نگهداری + پرورش)
top