یال اسبی (نگهداری + پرورش)

یال اسبی (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

یال اسبی (نگهداری + پرورش)

پرورش چمن یال اسبی

گیاهی دائمی و همیشه سبز است. ارتباط نزدیکی با لیریوپ دراد و حتی شباهت آن به چمن بیش از لیریوپ است. توده فشرده ای از برگ های سبز تیره و سست به پهنای ۳ میلی متر و طول ۳۰ سانتی متر تشکیل می دهد. گیاهان به آرامی با ساقه های زیرزمینی گسترش یافته و چمن سفت و خشنی به ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر تشکیل می دهد. گل های کوچک به رنگ یاسی کم رنگ در تابستان روی سنبله های کوتاه که اغلب در میان برگ ها هستند ظاهر می شوند. میوه های آبی رنگ به اندازه نخود بعد از پژمردگی گل ها تشکیل می شود. رقم
‘kyoto Dwarf’) ‘Nana’ ) از نظر اندازه نصف گونه اصلی است.

نیازهای یال اسبی:

مقاوم تا نیمه مقاوم به سرما است و به خاک زهکشی شده احتیاج داشته، در مناطق با تابستان خنک می توان در آفتاب کامل آن را کشت کرده در غیر این صورت باید در محل سایه تا سایه آفتاب کشت شود. گیاه اگر چه خشکی را تحمل می کند اما آبیاری منظم باعث رشد بهتر آن می شود.

اگر گیاه در اثر تجمع برگ های پیر ظاهری نامطلوب پیدا کند می توان در اوایل بهار قبل از شروع رشد جدید گیاه را با چمن زن سربرداری و یا قیچی کرد.

نحوه تکثیر یال اسبی:

برای تکثیر این گیاه هم میتوان از بذر و هم میتوان از تقسیم بوته استفاده نمود ولی بهترین و متداولترین روش ازدیاد، تقسیم بوته است. برای این منظور وقتی گیاه به اندازه کافی رشد نمود، آن را از خاک خارج کرده و از قسمت ساقه زیرزمینی گیاه را به چند قسمت تقسیم مینمایند و هر قسمت به طور جداگانه کشت میشود.

آبیاری یال اسبی:

این چمن در کل به خشکی مقاوم است ولی برای اینکه رشد و استقرار بهتر داشته باشد و ظاهری خشبی پیدا نکند بهتر است آبیاری منظم بخصوص در تابستان صورت گیرد.

خاک مناسب یال اسبی:

مهمترین نکته در کشت این گیاه این است که حتما زهکش مناسب برای آن فراهم باشد.

دما و نور لازم یال اسبی:

گیاهی است مقاوم به سرما که به نور کامل و نیمه سایه نیز رشد میکند البته در مناطقی که تابستان گرم دارد باید در مکانی نیمه سایه کاشت شود ولی اگر تابستان خنک باشد میتوان در نور کامل کشت کرد

اگر گیاه در اثر تجمع برگ های پیر ظاهری نامطلوب پیدا کند می توان در اوایل بهار قبل از شروع رشد جدید گیاه را با چمن زن سربرداری و یا قیچی کرد./منبع: سایت باغ شیشه ای و رام گل و سپاهان

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

یال اسبی (نگهداری + پرورش)
top