آگاپانتوس (نگهداری + پرورش)

آگاپانتوس (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

آگاپانتوس (نگهداری + پرورش)

بومی شمال آفریقا بوده و دارای ریزوم های ضخیم است. برای کاشت در گلدان های بزرگ یا حاشیه گلخانه مناسب است اما در نواحی با آب و هوای معتدل می توان آن را در محل های محفوظ از سرما در خارج از گلخانه نیز پرورش داد. ساقه گلدهنده آن بسیار بلند (۱۰۰ – ۷۵ سانتی متر ) و گل های سفید یا آبی رنگ در انتهای آن به صورت چتری قرار گرفته که چتر حاصل به سه فرم گرد، نیمه آویخته و آویخته دیده می شود. برگ های آن کشیده و نواری شکل است که به صورت متقابل قرار دارند. این گیاه از هر لحاظ شبیه خورشیدی است با این تفاوت که گل های آن قدری کوچکتر از گل های خورشیدی است، اما در مقابل تعداد آنها زیادتر است ( ۵۰ – ۳۰ عدد ). در یک واریته گل ها پرپر و در واریته دیگر، برگ ها ابلق است. در زمستان به حالت خفته درمی آید در صورتی که در گلدان بزرگی کاشته شود، سال ها رشد و نمو کرده و هر سال گل می دهد. شبیه خورشیدی برای تزیین گلخانه های سرد در زمستان به کار می رود و در شمال ایران جهت تزیینات در هوای آزاد به مقدار زیاد استفاده می شود.

گلدهی:

در زمستان به حالت خفته درمی آید و در بهار و تابستان وپاییز (اغلب تابستان) گل می دهد که در این زمان کود و آب کافی نیاز دارد.

نیاز ها:

آگاپانتوس جزو گل هایی است که جهت رشد مطلوب، به دمای بالا نیاز دارد. در حالت خفتگی سرما را تا حدود ۱۰ درجه و یا کمتر (۶-۴ درجه) تحمل می کند. نیاز به نور کامل آفتاب دارد نیاز آبی آن متوسط است و خاک بین دو آبیاری نباید خشک شود. خاک لازم برای کشت، خاکی است با PH کمی قلیلیی که مخلوطی از خکبرگ و کمی ماسه باشد. در فصل گلدهی نیاز فراوان به کود و آب دارد.

افزایش:

افزایش این گیاه مشابه خورشیدی به وسیله کاشت بذر و یا تقسیم بوته انجام می شود که بذرکاری در بهار در دمای ۱۵ –۱۳ درجه انجام می شود. گیاهان به دست آمده از بذر، پس از ۲ تا ۵ سال گل می دهند. تقسیم بوته در بهار انجام می شود. تقسیم گیاهان به طور معمول از گلدهی آنها در سال بعد جلوگیری می کند!

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

آگاپانتوس (نگهداری + پرورش)
top