هوستا (نگهداری + پرورش)

هوستا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

هوستا (نگهداری + پرورش)

گیاهی چند ساله خزان شونده است که بیشتر به عنوان گیاه برگساره ای اهمیت دارد. هر گیاه توده یا دسته ای از برگها با دمبرگ طویل با گسترش کند تولید میکند که همپوشان بوده و تپه ای از برگها را ایجاد میکنند.

دمگل های باریک از بالای برگها(در بعضی از واریته ها درست در بالای برگها) در اواخر بهار یا تابستان ظاهر شده و حامل گل های کوچک زنگوله ای شکل به رنگ سفید یا بنفش هستند. این از ویژگی های اصلی گیاه است اما تنوع در زیبایی و شکل ظاهری این گیاه بسیار زیاد است.برگها ممکن است به تقریب گرد،قلبی شکل یا نیزه ای باشند که دارای سطح صاف یا با پوشش باشند. بعضی از گیاهان دارای برگهای براق و برخی به وسیله گردی خاکستری پوشیده شده اند.

رنگ برگها از خاکستری و آبی تا سبز روشن و تیره متنوع است. ترکیبات ابلق فراوان بوده و ترکیبی از رنگهای کرمی یا زرد با دیگر رنگها در آنها دیده میشود.اندازه برگها نیز متنوع بوده و از انواع خیلی درشت Giantبا طول ۲۲ سانتی متر یا بیشتر تا واریته های مینیاتور که عرض توده برگها کمتر از ۲۲ سانتی متر است، در آنها دیده میشود.

بهترین راه برای انتخاب مناسب هوستا بازدید از یک خزانه که به خوبی احداث شده و با استفاده از کاتالوگ های آن می باشد که میتوان گیاه را بر اساس نوع طرح مورد نظر انتخاب کرد.

نیازها:

تمام هوستا ها خاک خوب با رطوبت فراوان را ترجیح میدهند و باید در جایی که آفتابی تا سایه متوسط و دارای تابستان خنک تا به نسبت گرم کشت شوند.در نواحی با تابستان های داغ، به ویژه انواع ابلق باید در محل روشن تا سایه متوسط کشت شود. توده ها در صورتی که تقسیم و بازکاشت نشوند به طور نامحدود رشد میکنند. اما میتوان به راحتی از طریق تقسیم توده های قدیمی و یا قاش برداری گوه ها با یک بیل آن را تکثیر کرد. بهترین رشد را در نواحی با زمستان سرد و تابستان مرطوب(خنک یا داغ) دارد. حلزون و لیسه از آفات این گیاهان می باشند که باید کنترل شوند.

افزایش:

با تقسیم ریزوم در بهار قابل افزایش است. گیاهان حاصل از بذر به ندرت ممکن است شبیه گیاه مادری باشند.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

هوستا (نگهداری + پرورش)
top