مارگریت (نگهداری + پرورش)

مارگریت (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

مارگریت (نگهداری + پرورش)

گل مارگریت در اصل نوعی داودی است، ولی از نظر ویژگی‌های بوته، گل و … از داودی متمایز است. گیاهی علفی دائمی و اغلب با قاعده چوبی است و گاهی بصورت یکساله کشت می‌شود. از نوع گل بریده، برای حاشیه کاری و کاشت در گلدان استفاده می‌شود. برگ آن مانند داودی بوی خاصی نمی‌دهد. وسط گل کاملاً نمایان است و به رنگ سفید یا زرد روشن است.

پرورش مارگریت

بومی جزایر قناری است. نوعی داودی است ولی از نظر ویژگی های بوته، گل و غیره از داودی متمایز است. گیاهی علفی دائمی و اغلب با قاعده چوبی است و گاهی به صورت یک ساله کشت می شود. برای گل بریده، حاشیه کاری و گلدان کشت می شود. برگ آن مانند داودی بوی خاصی نمی دهد. وسط گل کاملانمایان است و به رنگ سفید یا زرد روشن است. گل ها به رنگ سفید، زرد و صورتی با سایه هایی از صورتی، آبی و پرتقالی مشاهده می شود.

گلدهی

بسته به نحوه کاشت و مراقبت، از اردیبهشت تا آبان ماه گل ظاهر می شود. در باغچه عمدتا گلدهی آن تابستان است.

نیازها

به خاک سبک با زه کشی کامل نیاز دارد، در محل آفتابی باید کشت شود. در مناطقی که دما تا °C5- کاهش می یابد، باید از خاکپوش زمستانه استفاده کرد.

افزایش

با بذر و تقسیم بوته و قلمه ساقه افزایش می یابد. زمان کاشت بذر مانند بقیه چندساله ها اواسط تابستان است. نشاء، در پائیز یا بهار منتقل شده و در تابستان گل می دهد. اگر بوته ها جابجا نشوند در تابستان سال دوم گـل بیشتری می دهند. پس از آن بهتر است بوته ها جا به جا شوند. تقسیم بوته در اسفند یا فروردین انجـام می شود.

برداشت

برداشت گل زمانی است که کاملا باز شده باشد.

نگهداری

در انبار با دمای °C4 به مدت ۲ تا ۳ روز قابل نگهداری است.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

مارگریت (نگهداری + پرورش)
top