گل آسترانتیا (نگهداری + پرورش)

گل آسترانتیا (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل آسترانتیا (نگهداری + پرورش)

گیاه بوته‌ای دائمی است به بلندی ۹۰ – ۳۰ سانتی‌متر و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر که گل‌های قرمز تیره آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.

پرورش آسترانتیا (ستاره گون)

ـ خانواده: Umbelliferae

ـ نام علمی: Astrantia major Hadspen blood

نام انگلیسی: Masterwort

منشاء: تمام قاره ها

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: Cm70

خاک مناسب: مخلوط خاک لومی به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اوایل بهار تا اوایل پاییز

آبیاری: خاک مرطوب

گیاه بوته ای دائمی است به بلندی ۹۰ – ۳۰ سانتی متر و گستردگی ۴۵ سانتی متر که گل های قرمز تیره آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می شوند.

ـ نیازها

به مکان آفتابی یا نیمه سایه، خاک مرطوب و ترجیحاً غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.

ـ ازدیاد

به روش کاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا تقسیم گیاه در بهار امکان پذیر است.

روش تکثیر گل آسترانتیا یا ستاره گون:

این گیاه با تقسیم بوته و کاشت بذر تکثیر می یابد. اوایل بهار یا در پاییز که دمای هوا هنوز خنک می باشد می توان تقسیم بوته را انجام داد.

نکات پرورشی گل آسترانتیا یا ستاره گون:

برگ ها و گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ گیاهی کم شاخه و در بعضی موارد بدون شاخه است؛ در طراحی فضای سبز به عنوان گیاهی ابزی نیز می توان از آن استفاده نمود؛ گیاهی خزان کننده است؛ رشد متوسط با ظاهری عمودی دارد؛ می توان از آن به عنوان گل شاخه بریده نیز استفاده نمود؛ کشت انبوه آن فضای زیبایی را به وجود می آورد.

خاک مناسب گل آسترانتیا یا ستاره گون:

مخلوط خاک لومی به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی گل آسترانتیا یا ستاره گون:

اوایل بهار تا اوایل پاییز زمان گلدهی گیاه است.

آبیاری گل آسترانتیا یا ستاره گون:

خاک مرطوب خاک مناسب برای پرورش گیاه می باشد.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل آسترانتیا (نگهداری + پرورش)
top