گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)

گل یخ در بهشت از جمله گیاهانی با سیستم تنفسی سه کربنه است.

اما در شرایط تنش خشکی یا شوری می تواند از مسیر متابولیسم اسید کراسولاسه جهت تنفس و تولید انرژی استفاده کند.

به همین دلیل تنش های خشکی و شوری را تحمل می کند.این گیاه پیازی بصورت یکساله، دوساله یا چندساله است.

ولی چرخه ی رشدی این گیاه طی چند ماه کامل می شودگیاهی گوشتی و کم رشد با ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است.

برگ های آن متقابل و یا متناوب، باریک و کشیده تا قاشق مانند با ساختارهای درخشان و یا کریستال مانند در سطح آن است.

در تابستان گل های مینامانند آن به رنگ سفید، صورتی، زرد، نارنجی و قرمز به صورت یک رنگ و یا دو رنگ ظاهر می شود .

گل های این گیاه در شب و نیز درهوای ابری بسته و در نور آفتاب باز می شود.

گل گیاه:

گل هایی به رنگ صورتی روشن، سفید و قرمز دارد که در طول سال از آنها پوشیده شده است.

گل های منفرد تا دسته ای در زاویه برگ ها پدید آمده و به طور کلی در روز باز می شوند، قطر هر کدام از آنها 2/5 cm است.

برگ گیاه:

برگ ها، براق، قلبی شکل تا نیزه ای و دارای درازایی به میزان 3cm هستند.

آبیاری مناسب یخ در بهشت:

این گیاه مانند کاکتوسها به خشکی مقاومت دارند زیرا آب را در خود ذخیره می کنند بنابراین آبیاری باید در حدی انجام شود که از خشک شدن و پژمردگی آن جلوگیری شود. آبیاری بیش از حد، باعث از بین رفتن و پوسیدگی ریشه و گیاه می شود. آب باید به قدری داده شود که از پژمردگی و خشک شدن برگ ها جلوگیری شود و آبیاری بیش از حد می تواند باعث پوسیدگی ریشه یا سرخشکیدگی، بویژه در خاک های سنگین در آب و هوای داغ شود.

دمای مناسب گیاه یخ در بهشت

این گیاه به سرما حساس است و نیاز به محل آفتابی دارد.

خاک مناسب گیاه یخ در بهشت

گل یخ در بهشت روی انواع مختلفی از خاک ها می تواند رشد کند ولی خاک شنی لومی که به خوبی آبیاری شده باشد مناسب ترین بستر برای رشد آن است. این گیاه می تواند
خاک های فقیر یا شور را نیز تحمل کند

کاربردها

این گیاه مناسب برای کاشت در بلوار ها، باغچه منازل، سبدهای آویز می باشد. گل های این گیاه در روز باز و در شب بسته می شوند.

برای افزایش گلدهی می بایستی گل های پژمرده حذف شوند

برگ ها و ساقه های نارس آن را پخته و مصرف می کنند. می توان از برگ ها و ساقه های آن به عنوان جایگزین اسفناج در غذاها استفاده کرد

مواد تشکیل دهنده ی گیاه یخ در بهشت شامل آب، نمک های معدنی (منیزیم)، اسیدهای میوه، الکل های قندی، آمینواسیدها (پرولین)، فلاونوئیدها و بتانین ها است

آفات و بیماری گیاه یخ در بهشت

آفت یا بیماری خاصی برای این گیاه در منابع ذکر نشده است. فقط اینکه باید توجه داشت این گیاهان بیش از حد
آبیاری نشوند زیرا در اثر آبیاری بیش از حد دچار پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاهچه خواهند شد

تکثیر گیاه یخ در بهشت

تکثیر این گل از طریق کشت بذر در خزانه در فصل بهار و انتقال نشا در مرحله ۴ تا ۶ برگی و پس از رفع خطر سرما به زمین اصلی انجام می گیرد. حدود سه ماه پس از کشت بذر (در تابستان) به گل می رود و گلدهی آن تا اواخر تابستان ادامه دارد

گلدهی

با کاشت بذر در اوایل بهار، در تابستان به گل می رود و گلدهی آن تا اواخر تابستان ادامه دارد.

نیازها

به سرما حساس است و نیاز به خاک های شنی و محل آفتابی دارد. تحمل زیادی در زمین های خشک و بایر دارد. برای افزایش گلدهی، گل های پژمرده باید حذف شوند.

افزایش

بذر آن در اواخر زمستان یا اوایل بهار کاشته می شود و نشاء آن پس از رفع خطر سرما به زمین منتقل می شود. حدود ۳ ماه پس از کاشت بذر به گل می رود.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل یخ در بهشت (نگهداری + پرورش)
top