زوج های خوشبخت این کارها را قبل خواب انجام می دهند

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

 

آیا در زندگی مشترک خود احساس خوشبختی می کنید ؟ آیا می دانید بعضی از عادت ها در زندگی مشترک می تواند عشق را دو چندان کند ؟

زوج های خوشبخت برای آنکه با احساس آرامش به خواب بروند عادت به انجام کارهایی دارند که آنقدرها هم سخت و پرزحمت نیست ، این افراد عادات خود را به تمام زوجین توصیه می کنند.

صحبت کردن با علاقه و از ته دل:

وقتی با همسرتان شروع به صحبت می کنید از دروغ گفتن سرزنش و دادخواهی اجتناب کنید با مهربانی صحبت کنید و به صحبت های همسرتان گوش دهید، البته بعضی بحث ها هم ناچیز است اما باید مراقب بود.

به کودکانتان اجازه ندهید به اتاق خوابتان وارد شوند:

اتاق خواب زوجین فقط برای خودشان است اماگاهی اوقات کودکان با والدین شان می خوابند که مهم است آن هارا به اتاق خواب خودشان ببرید زیرا این طور فضای بهتری برای رابطه زناشویی ایجاد می شود وکمتر فکر می کنید کودکتان مهمتراست. بارعایت این نکات ساده زوجین خوشبخت زندگی زناشویی شان را تغییرمیدهند وبا تلاش کوچک رابطه بهتر وقوی تری را میسازند.

تلفن همراه را روی بی صدا گذاشته و کنار بگذارید :

اگر میخواهید اوقات خوبی رابا همسرتان سپری کنید گوشی راکنار بگذارید، هرچه درطول روز و البته شب هنگام بیشتر باگوشی سروکار داشته باشید از رابطه صمیمی با همسرتان باز می مانید ؛ همچنین وجود تلویزیون دراتاق خواب باعث می شود برنامه ای که هر دو دوست دارید تماشا کنید و از معاشقه بازبمانید پس تلوزیون راخاموش کنید.

همزمان با یکدیگر به رختخواب بروید:

از رفتن به رختخواب زودتر یا دیرتر ازهمسرتان خودداری کنید چرا که این کار شما مناسب نیست .

در آغوش گرفتن و بوسه را فراموش نکنید :

زندگی مشترک نیازمند به نمایش گذاشتن عشق ومهربانی است ،در آغوش گرفتن فردی که دوستش دارید حس مثبت را بالا می برد اگرکل روز را ازمنزل دور هستید وقتی به منزل میرسید اینکار را انجام دهید ،این کار را به عادت روزانه تبدیل کنید بعدها خواهید دید چطور عشقتان شعله ور میشود.

همسرتان راماساژدهید :

کارشناسان ایالت متحده بیان می کنند ماساژهای ارام قبل ازخواب کیفیت خواب را بهبود و عصبانیت را کاهش میدهد وکمک میکند به همسرتان بیشتر نزدیک شوید.

از گفت وگو های تند خودداری کنید:

اگر میخواهید سرموضوعی بحث کنید بهتر است زمان خواب نباشد و آن را به وقت دیگر بسپارید وقتی ازدست یکدیگر نارحت هستید نخوابید و تا حد امکان سعی کنید ناراحتی را رفع کرده و به خواب بروید.

کار را فراموش کنید :

برای کارکردن وقت خاصی را مقررکنید که وقتی شب میشود فرصت استراحت و صحبت و کارهای از این قبیل را داشته باشید.

.

منبع: حیاط خلوت/https://hayatkhalvat.com