• شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ در یک لیوان آب سرد یک قاشق قهوه بریزید. اگر پودر قهوه روی سطح آب شناور ماند، اصل است و اگر ته نشین و سیاه شد، قهوه تقلبی است.

.

• ویژگی یک قهوه مرغوب چیست؟

رنگ تیره و طعم تلخ. اگر قهوه را آسیاب شده تهیه کردید، باید دقت کنید هنگام دم کردن، کمی روغن خوشبو پس بدهد و عطر و طعمی کاملا تلخ داشته باشد. رنگ قهوه های خالص، قهوه ای تیره و بسیار شفاف است اما قهوه هایی که ناخالصی دارند یا از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، طعم خاک یا خاک چوب می دهند و رنگشان هم قهوه ای روشن و کدر است.

.

منابع:
.http://shafaonline.ir
.https://www.hidoctor.ir

تشخیص قهوه اصل
top