طریقه مصرف عسل طبیعی

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ وقتی عسل طبیعی خورده می شود، جذب آن از غشای محیطی حفره دهانی و حلق شروع می شود. بنابراین توصیه می گردد که عسل اندک اندک مصرف شود و آن را مدتی در دهان نگه دارند. بیشترین میزان مصرف عسل در روز ۶۰ تا ۱۰۰ گرم است.

⇠ در فعالیت های سخت فیزیکی و یا در فشارهای روانی، افزایش میزان مصرف به حداکثر ۲ گرم به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن مجاز است. برای کودکان بالای ۲ سال میزان حداکثر تا ۵/۱ گرم به ازای هر کیلوگرم می باشد.

⇠ میزان مصرف روزانه باید به ۲ تا ۳ بار در روز تقسیم شود. عسل را ممکن است هم به صورت معمولی یا به صورت محلول ۱۰ تا ۲۰ درصدی آن ( در دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد ) مصرف کرد. می توان عسل را با شیر گرم، چای، قهوه، کاکائو، آب میوه، لبنیات، ماست، خامه و …. استفاده نمود.

.

منابع:
.http://www.amirasal111.com

طریقه مصرف عسل طبیعی
top