راهنمای گوشت منجمد

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ گوشت را از فروشگاه‌های معتبر و مجهز به فریزر‌های مناسب و تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور خریداری و به مهر و برچسب‌های روی بسته‌های گوشت و تاییدیه‌های سازمان دامپزشکی کشور توجه کنیم و در خرید گوشت منجمد، به تاریخ تولید و انقضای گوشت توجه داشته باشیم که از تاریخ تولید گوشت مدت زیادی نگذشته باشد.

⇠ در انتخاب بسته‌ها دقت کنیم که روکش آن سالم باشد و کاملا به جداره گوشت چسبیده و بدون هرگونه فضای خالی باشد.

⇠ گوشتی که از انجماد خارج شده است، بسیار زودتر از گوشت معمولی فاسد می‌شود و فاقد ارزش لازم غذایی است و سریع باید مصرف شود؛ بنابراین هنگام نگهداری و تقسیم گوشت منجمد به اندازه‌های کوچک تر، سعی کنیم که گوشت از انجماد خارج نشود و هر قطعه را دوباره در پوشش نایلونی یا سلفون قرار داده و به فریزر منتقل کنیم.

⇠ برای مصرف و باز شدن، گوشت را در یخچال (دمای ۴+ درجه) قرار دهیم تا گوشت به تدریج از انجماد خارج شود.

.

منابع:
.https://www.yjc.ir
.https://www.sums.ac.ir

راهنمای گوشت منجمد
top