انواع جرایم کیفری

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

۱- سرقت

۲- ترک نفقه

۳- مزاحمت بانوان

۴- جرایم سیاسی

۵- جعل

۶- ارتشاء

۷- اخاذی

۸- جرایم انتخاباتی

۹- جرایم نظام صنفی

۱۰- صدور چک بلامحل

۱۱- مشروبات الکلی

۱۲- بازداشت غیر قانونی

۱۳- جرایم سایبری و رایانه ای

۱۴- جرایم مربوط به پلمپ

۱۵- صدور چک بلامحل

۱۶-سرقت و مفقودی چک

۱۷- افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

۱۸- فریب در ازدواج تدلیس در نکاح

۱۹- اختلاس

۲۰- سقط جنین

۲۱- افساد فی الارض

۲۲- جرایم بودجه

۲۳- اقدام علیه امنیت نظامی

۲۴- گواهی خلاف واقع

۲۵- خرید مال مسروقه

۲۶- مزاحمت و ممانعت از حق

۲۷- بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )

۲۸- اخلال در نظام اقتصادی کشور

۲۹- استفاده از سند مجعول

۳۰- جرایم سیاسی

۳۱- اسید پاشی

انواع جرایم کیفری

۳۲- کلاهبرداری

۳۳- قماربازی و ربا خواری

۳۴- تصرف عدوانی

۳۵- خیانت در امانت

۳۶- قتل عمد و غیر عمد

۳۷- توهین به مقدسات

۳۸- تخلفات انتظامی قضات

۳۹- ایراد صدمات بدنی

۴۰- معامله به قصد فرار از دین

۴۱- جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

۴۲- رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

۴۳- تجاوز

۴۴- تبانی برای بردن مال غیر

۴۵- جرایم نظامی

۴۶- جرایم پست

۴۷- جرایم نظام مهندسی

۴۸- ثبت ملک غیر

۴۹- تخریب و اتلاف اموال

۵۰- جرایم علیه اموال

۵۱- توهین و افتراء

۵۲- قسم و شهادت دروغ

۵۳- خوداری از کمک به مصدومین

۵۴- جرایم حفظ و گسترش فضای سبز

۵۵- اخلال درنظم و آرامش عمومی

۵۶- جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

۵۷- تمرد نسبت به مامور دولت

۵۸- آدم ربایی

۵۹- جرایم اطفال

۶۰- جرایم نظام پزشکی

۶۱- محاربه

۶۲- جاسوسی

۵۳- فروش مال غیر

۵۴- تصرف در اموال دولتی

۵۵- فرار زندانیان

۵۶- عضویت در گروههای مخالف نظام

۵۷- افشای سئوالات امتحانی

۵۸- غصب عناوین و مشاغل

۵۹- جرایم مربوط به تامین اجتماعی

۶۰- حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)

۶۱- تجاوز به عنف

۶۲- تمرد نسبت به مامور دولت

۶۳- افشای اسرار

۶۴- معامله معارض

۶۵- مزاحمت تلفنی

۶۶- جرایم علیه اطفال

۶۷- جرایم علیه اشخاص

۶۸- جرایم حمل و نقل

۶۹- جرایم مربوط به اموات

۷۰- خرابکاری در صنایع و تاسیسات

۷۱- جرایم علیه امنیت کشور

۷۲- استفاده از علایم و البسه نظامی

۷۳- امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

۷۴- جرایم مطبوعاتی

۷۵- تهدید به قتل
.
منابع:
.http://dadarman.ir

انواع جرایم کیفری
top