راهنمای موادغذایی کنسرو شده

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

در خصوص مواد غذایی کنسرو شده که امروزه زیاد مصرف می شوند لازم است نکات ایمنی را به یاد داشته باشیم:

⇠ برچسب های روی قوطی کنسرو باید دارای شماره پروانه ساخت و بهره برداری، تاریخ تولید و تاریخ انقضای مصرف باشد.

⇠ قوطی کنسرو نباید زنگ زده و دارای منفذ باشد. در صورت وجود زنگ زدگی در سطح خارجی قوطی ها احتمال سوراخ بودن و فساد محتویات آن وجود دارد. لذا از مصرف این چنین کنسروهایی بایستی خودداری شود . ایجاد حالت زنگ زدگی در سطح داخل قوطی ها هم محتویات آن را غیر قابل مصرف می نماید. چرا که اولا زنگ ایجاد شده با محتویات در تماس خواهد بود و ثانیا احتمال سوراخ بودن بدنه وباز شدن درزها در منطقه زنگ زدگی وجود خواهد داشت.

⇠ تذکر مهم هر نوع مواد غذایی کنسرو شده را باید قبل از بازکردن به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوشاند تا احتمال مبتلا شدن به مسمومیت کشنده بوتولیسم از بین برود.

⇠ اگر هریک از دو انتهای قوطی متورم و برآمده باشد نشانه رشد میکروب و تولید گاز است و نباید محتویات آن را مصرف کنید.

⇠ پس از باز کردن قوطی کنسرو محتویات آن فوراً خارج و در ظرف دیگری ریخته شود، چرا که ممکن است ماده غذایی بعد از باز کردن درب قوطی در مجاورت اکسیژن هوا با جداره داخل قوطی هر چند که اندود هم شده باشد وارد واکنش شود.

⇠ چنانچه با وارد کردن فشار به وسیله انگشت در پهلو و یا بالا و پایین قوطی کنسرو، در محل فشار ایجاد فرورفتگی یا تولید صدا شود و یا در طرف مقابل ایجاد برآمدگی نماید دلیل بر فساد آن است.

.

• نکات مصرف

⇠ بعد از بازکردن درب قوطی، بهتر است محتویات آن را درون ظرف های شیشه ای بریزید تا از واکنش های مخرب مواد غذایی با جداره فلزی قوطی جلوگیری شود.

⇠ برای گرم کردن کنسروهای مواد غذایی از قرار دادن آن روی شعله مستقیم خودداری کنید زیرا این کار باعث وارد شدن ذرات فلز قوطی به محتویات آن می شود.

.

منابع:
.http://www.salamatnews.com
.https://www.beytoote.com
.https://www.salamooz.com

راهنمای موادغذایی کنسرو شده
top