راهنمای گوشت بلدرچین و کبک

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ برای خرید گوشت بلدرچین و کبک اول از تاریخ انقضای آن اطمینان حاصل کنید.

⇠ گوشت تازه بلدرچین و کبک باید بدون بو، کاملاً تمیز و عاری از هرگونه بقایای پر باشد. و بهتر است در اولین فرصت ممکن پس از خرید، آماده مصرف شود.

⇠ گوشت خام بلدرچین و کبک در یخچال به مدت ۲ روز، و گوشت پخته آن حداکثر ۳ روز قابل نگهداری است. بدین منظور آن را در بسته ای پلاستیکی یا فویل پیچیده و در سردترین قسمت یخچال نگه داری کنید.

⇠ اگر قصد پختن بلدرچین و کبک را تا ۲ روز پس از خرید ندارید، آن را منجمد کنید به این منظور بهتر است آن را با همان بسته بندی هنگام خرید در فویل پیچیده و یا این که در کیسه فریزر گذاشته و هوای داخل آن را کاملاً خارج کنید. گوشت منجمد بلدرچین، در فریزر به مدت ۳ ماه قابل نگه داری است.

.

• روش رفع انجماد گوشت منجمد بلدرچین و کبک :

هیچگاه بلدرچین و کبک منجمد را در درجه حرارت اتاق جهت رفع انجماد نگذارید. بهتر است آن را در یخچال گذاشته تا در طول شب رفع انجماد شود؛ هم چنین می توانید با غوطه ور کردن آن در آب سرد، رفع انجماد کنید. بدین منظور پرنده را با همان بسته بندی منجمد شده و یا با قرار دادن در بسته ای مقاوم نسبت به آب داخل، آب سرد قرار دهید و هر ۳۰ دقیقه یکبار آب را عوض کنید. بلدرچین ظرف مدت یک ساعت یا کمتر رفع انجماد می شود.

.

منابع:
.https://www.beytoote.com
.http://womanmag.ir

راهنمای گوشت بلدرچین و کبک
top