• شرح مطلب
  • سایر مطالب
اگر یکی از اعضای خانواده ​یا کودک شما بیهوش شد، ابتدا راه تنفس او را بررسی کنید تا مطمئن شوید باز است و تنفس جریان دارد. سر او را که روی زمین است، کج کنید و چانه او را بالا نگه دارید تا راه هوا باز بماند.
به بالا و پایین رفتن سینه او توجه داشته باشید.
اگر نفس نکشد ممکن است قلب او از حرکت بایستد، در این صورت فورا به او نفس مصنوعی بدهید تا تنفس او برقرار شده و عادی شود.
اگر کودک زیر یک سال شما بیهوش شده او را روی بازوهای خود به حالت گهواره و به روی شکم نگه دارید و سرش را به جلو خم کنید. به این ترتیب از این که زبانش به عقب برگردد و یا استفراغ او به مجاری تنفسی وارد شود و را نفسش را ببندد، جلوگیری کرده اید.
چنانچه تنفس با مشکل مواجه یا قطع شده او را به پشت بخوابانید، سر او را بالا آورده و چانه اش را بالا بگیرید.
با دو انگشت سوراخ های بینی او را بگیرید، نفس گرفته و دهان خود را روی دهان طفل گذاشته و نفس خود را در دهان طفل بدمید. نگاه کنید ​ سینه او باید بالا بیاید و بعد از خارج شدن هوا به حالت اول برگردد. این کار را پنج مرتبه تکرار کنید تا تنفس دوباره برقرار شود.
کنار کودک زانو زده و دو انگشت خود را بین جناغ سینه او قرار داده و با کف دست دیگر به طور عمودی آرام فشار آورید. این کار را 30 مرتبه در هر دقیقه تکرار کنید تا اورژانس از راه برسد. این کار به ادامه ضربان قلب و تنفس او منجر خواهد شد.

.
منابع:
.https://www.behpu.com

کارت ویزیت مجازی آنلاین
آگهی های ثبت شده

کسب و کارها و مشاغل