• شرح مطلب
  • سایر مطالب
اگر کودک یا فرد بزرگسال در خانه برای اولین بار دچار حمله آسم شد، سریعا اورژانس را خبر کنید، ولی اگر او سابقه این بیماری را دارد و از اسپری استفاده می کند (معمولا اسپری آبی رنگ) کمک کنید اسپری اش را استنشاق کند.
او را صاف بنشانید و بدن او را کمی مایل به جلو نگه دارید و آرام تشویق به نفس کشیدنش کنید.
چنانچه اسپری اثر نکرد و او هنوز بسختی نفس می کشد و براحتی نمی توانست صحبت کند یا خیلی خسته و بی رمق بود آمبولانس خبر کنید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

.
منابع:
.https://www.behpu.com

کارت ویزیت مجازی آنلاین
آگهی های ثبت شده

کسب و کارها و مشاغل