• شرح مطلب
  • سایر مطالب
مسمومیت؛ استفراغ، درد شکم، حمله، شوک و ضربان نامنظم قلب را به دنبال دارد. گاهی کودک در اثر بی توجهی والدین با مصرف قرص ها، داروها و مواد شیمیایی دچار مسمومیت می شود.
هوشیاری فرد بستگی به میزان مصرف مواد مسموم کننده دارد. گاهی شدت مسمومیت به حدی است که فرد هوشیاری اش را به طور کامل از دست می دهد.
ابتدا اطراف فرد مسموم را خوب بگردید تا عامل مسمومیت را پیدا کنید و از میزان مسمومیت آگاه شوید.
چنانچه فرد به ​هوش باشد از خود او بپرسید، اگر در اثر مواد مسموم لب ها و دهان او سوخته و قرمز شده باشد، سعی کنید با کمی آب به صورت جرعه جرعه دهان او را خنک نگه دارید.
حواستان باشد او را وادار به استفراغ نکنید، زیرا ممکن است اوضاع وخیم تر شود. چنانچه کودک مسموم هوشیار نباشد سعی کنید راه تنفس او باز بماند. اگر فرد قادر به نفس کشیدن باشد ممکن است عامل مسمومیت را بالا بیاورد.
ولی اگر هوشیار نباشد تنفس او نیز قطع خواهد شد، در این صورت فورا به او تنفس مصنوعی بدهید.

.
منابع:
.https://www.behpu.com

کارت ویزیت مجازی آنلاین
آگهی های ثبت شده

کسب و کارها و مشاغل