استحمام بعد از تاتو

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

مراقبت های مناسب بعد از انجام تاتو بدن در ثبات رنگ تاتو و جلو گیری از عفونت بسیار موثر است.یکی از سئوالاتی که ممکن است بعد از انجام تاتو برایتان پیش بیاید این است که ” چگونه با تاتو جدید به حمام بروید؟”
سعی کنید تا سه روز بعد از انجام تاتو از شستن محل تاتو یا حمام رفتن خود داری کنید . بعد از سه روز به این ترتیب می توانید حمام کنید :
-مرحله اول : بانداژ را از روی تاتو بردارید .(به هیچ عنوان با بانداژ روی تاتو حمام نکنید)
-مرحله دوم: با یک صابون ملایم یا شامپو بچه روی تاتو را شستشو دهید .(روی تاتو را فقط با دستانتان شستشو دهید و به هیچ عنوان از لیف یا وسایل دیگه استفاده نکنید . سپس به آرامی خشک نمایید.)
-مرحله سوم : با آب خنک یا ولرم حمام کنید (آب داغ باعث درد و سوزش تاتو می شود و همینطور ممکن است رنگ تاتو را کمرنگ کند)
-مرحله چهارم: تا جایی که می شود مدت زمان دوش را کوتاه کنید و سعی کنید جریان مستقیم آب روی تاتو نریزد.
-مرحله پنجم :بعد از اتمام حمام برای 30 ثانیه آب یخ روی تاتوی خود بگیرید (این کار باعث می شود تاتو رنگ خود را حفظ کند)
-مرحله ششم : خشک کردن تاتو بعد از حمام ( بعد از حمام سریعا تاتو خود را با یک حوله ی به آرامی خشک کنید . به هیچ وجه حوله را روی تاتو نکشید فقط به آرامی رو تاتو قرار دهید و بردارید)
-مرحله هفتم :بعد از خشک کردن روی محل تاتو پماد بزنید. یک لایه ی بسیار نازک از پماد کافیست اجازه بدهید که تاتو نفس بکشید.
.

شستشوی صورت بعد از انجام هاشور یا سایه دائم ابرو:

تا سه روز بعد از انجام سایه یا هاشور ابرو به هیچ عنوان نباید ابروها را شستشو دهید . بعد از سه روز هم تا آنجا که برایتان ممکن است تا خوب شدن کامل هاشور یا سایه ابرو از شستشوی ابروها خودداری کنید ولی اگر در شرایطی قرار گرفتید که مجبور به شستن ابروها شدید به صورت زیر عمل کنید:
1- برای شستشوی ابروها فقط از آب استفاده کنید و اگر نیاز به استفاده از یک شوینده بود می توانید از یک صابون ملایم یا شامپو بچه استفاده کنید.
2- تا آنجایی که برایتان ممکن است از تماس مستقیم دستها یا وسایل شستشو با ابروها خودداری کنید.
3- برای شستشو سعی کنید از آب ولرم یا سرد استفاده کنید.
4-وقتی شسشتو تمام شد صورتتان را با آب سرد بشویید.
5-بعد از شستشوی صورت ،ابروها را با با یک حوله به آرامی خشک کنید . به هیچ عنوان حوله را روی ابروها نکشید فقط به آرامی روی ابروها قرار دهید و بردارید.
6- بعد از خشک کردن ابروها با استفاده از گوش پاک کن یک لایه نازک پماد ویتامین آ چشمی یا پماد هیدروکورتیزون چشمی بر روی ابرو ها بمالید.
نکته: معمولا چند روز بعد از انجام هاشور یا سایه ابرو ، روی ابرو ها حالت پوسته پوسته ایجاد می شود در صورتیکه این پوسته ها را در حین شتسشو بکنید احتمال دارد رنگ سایه یا هاشور ابرو خیلی زود کمرنگ شود .
.

استحمام بعد از انجام هاشور یا سایه دائم ابرو :

سعی کنید تا سه روز بعد از انجام هاشور یا سایه دائم ابرو از حمام رفتن خود داری کنید . بعد از سه روز با رعایت موارد زیر می توانید حمام کنید:
1- تا انجایی که برایتان مقدور است روی ابروها را شستشو ندهید و اگر لازم شد که روی ابرو ها رو شستشو دهید با یک صابون ملایم یا شامپو بچه این کار را انجام دهید .
2- تا آنجایی که برایتان ممکن است از تماس مستقیم دستها یا وسایل شستشو با ابروها خودداری کنید.
2- با آب خنک یا ولرم حمام کنید (آب داغ باعث درد و سوزش هاشور یا سایه ابرو می شود و همینطور ممکن است رنگ ابروها را کمرنگ کند )
3- تا جایی که می شود مدت زمان دوش را کوتاه کنید و سعی کنید جریان مستقیم آب روی ابروها نریزد.
4- بعد از اتمام حمام صورت خود را با آب سرد بشویید (این کار باعث می شود که هاشور یا سایه ابرو، رنگ خود را حفظ کند)
5 – بعد از حمام سریعا ابروها را با یک حوله به آرامی خشک کنید . به هیچ عنوان حوله را روی ابروها نکشید فقط به آرامی روی ابروها قرار دهید و بردارید.
6- بعد از خشک کردن ابروها از پماد هیدروکورتیزون چشمی یا ویتامین آ چشمی استفاده کنید (پماد را به مقدار بسیار کم و با گوش پاک کن بر روی ابروها بمالید)
.

مدت زمان بهبود زخم هاشور و سایه ابرو:

مدت زمان بهبودی زخم های سایه و هاشور ابرو برای افراد مختلف ، متفاوت است اما معمولا این زمان بین 3 تا 10 روز طول می کشد . یکی از نشانه های اصلی برای اینکه بفهمید زخم هاشور یا سایه ابرویتان خوب شده است یا نه ، پوسته پوسته هایی که روی ابرو ایجاد می شود زمانی که این پوسته پوسته کاملا ریخت (این پوسته ها را به هیچ عنوان خودتان نکنید) یعنی زخم هاشور یا سایه ابرو خوب شده است .
.
منابع:
.http://minataherian.ir
.https://bazdeh.org