راهنمای شیرودهارا

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب
  • جویباری از روغن گرم روی پیشانی در نقطه سحر آمیز چشم سوم ریخته می‌شود تا با ایجاد تغییرات هورمونی باعث شادی روح و سلامتی جسم شود.
  • بر اساس مطالعات انجام شده تمامی اعضاء بدن در نواحی مجزای مغز دارای تصاویر مشخص می‌باشند که اندازه هر تصویر الزاماً مناسب با اندازه عضو نمی‌باشد، مثلاً تصویر انگشت شصت دست بسیار بزرگتر از تصویر بازو می‌باشد، که این امر ناشی از کارائی انگشت شصت و سبابه می‌باشد.
  • گاهی این تصویرها با همدیگر تداخل پیدا می‌کنند، مثلاً می‌توان به ارتباط تصویر دست و تصویر کولون در مغز اشاره کرد.
  • مالش نقاط خاصی از دست سبب رفع درد روده بزرگ خواهد شد.می‌توان ماساژ نقاط مولد انرژی را به تنهایی و یا با کمک فرد دیگری به نوبت انجام داد.
  • به هنگام قرار گرفتن در حوضچه آب گرم، از آن‌جایی که عضلات بدن به تدریج منبسط شده و وزن بدن تحت تأثیر فرمول ارشمیدس قرار میگیرد، بنابراین، اعمال هرگونه ماساژ و کشش امکان‌پذیر بوده که در نتیجه آن آرام‌بخشی مطبوعی ایجاد خواهد نمود.

.
منابع:
.https://www.danesheyoga.com